• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Przez kogo reprezentowani są dentyści w samorządzie zawodowym

ms
23-12-2015, 08:08
Przez kogo reprezentowani są dentyści w samorządzie zawodowym Autonomia lekarzy dentystów (foto: pixabay)
Od kilku tygodni na forum publicznym wymieniane są poglądy na temat autonomii stomatologów w samorządzie lekarzy i lekarzy dentystów. Czy istnieje? Jeśli tak to w jakim kształcie? Jeśli nie, to czy istnieć powinna i w jakiej formule.

Z sygnałów płynących do redakcji infoDENT24.pl wynika, że wielu dentystów nie bardzo rozumie zasad, w oparciu o które ich racje przedstawiane są w samorządzie zawodowym. Stomatolodzy  nie wiedzą także na podstawie jakich pryncypiów powinni być reprezentowani we wspólnocie lekarzy i lekarzy dentystów. Jedno jest pewne dentyści, wybierając swoich przedstawicieli do władz samorządowych, chcą, aby ci byli skuteczni w pokonywaniu problemów utrudniających wykonywanie zawodu.

Co musi się zadziać, aby było sprawniej, efektywniej, po prostu lepiej? Istnieje obawa, że nabrzmiałe kwestie sporne niewiele wyjaśnią wszystkim zdezorientowanym co należałoby zrobić w pierwszej kolejności i dlaczego to właśnie trzeba by wykonać.

Andrzej Cisło, wiceprezes WIL, przewodniczący KS WIL zadaje kolejne pytania prezesowi NRL Maciejowi Hamankiewiczowi na temat stopnia zbieżności z praktyką przepisów zawartych w ustawie o izbach lekarskich. Odpowiedź na nie i reakcja na tę odpowiedź wskazują, że tak lansowane ostatnio „dobre zmiany” w tym przypadku znajdują się na początku długiej drogi.

Pismo Andrzeja Cisły

Odpowiedź Macieja Hamankiewicza

Odpowiedź Andrzeja Cisły do odpowiedzi Macieja Hamankiewicza

W celu wyjaśnienia wątków w zaprezentowanej potyczce na słowa, przedstawiamy brzmienie przywołanych przepisów z ustawy o izbach lekarskich.

Art. 2.
1. Członkowie izb lekarskich stanowią samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów.
2. Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów reprezentuje osoby wykonujące zawody lekarza i lekarza dentysty, sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony

Art. 12.
3. Do organów okręgowej izby lekarskiej i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy wybiera się lekarzy i lekarzy dentystów w liczbie proporcjonalnej do ich liczebności w tej izbie.

Art. 22.
2. Delegatów wybiera się w rejonach wyborczych tworzonych przez okręgową radę lekarską oddzielnie dla lekarzy i dla lekarzy dentystów. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek lekarzy i lekarzy dentystów, okręgowa rada lekarska może utworzyć wspólny rejon wyborczy dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Czytaj także:
„Mam obowiązek zmierzyć się z tematem autonomii stomatologów we wspólnym samorządzie”
KS NRL o poszanowanie odrębności zawodu lekarza dentysty
Autonomia dentystów. Czego domagają się stomatolodzy.
Spójność samorządu lekarzy i lekarzy dentystów w niebezpieczeństwie
Autonomia dentystów. Czy pojawia się poważny problem w samorządzie lekarzy i lekarzy dentystów?

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH