PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Pruszcz Gdański i Tarnowo Podgórne: AOTM daje zielone światło na programy profilaktyczne

ŁS
09-05-2014, 07:57
Pruszcz Gdański i Tarnowo Podgórne: AOTM daje zielone światło na programy profilaktyczne Pruszcz Gdański i Tarnowo Podgórne: AOTM daje zielone światło na programy profilaktyczne
Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych wyraziła pozytywne opinie o samorządowych projektach programów profilaktyki próchnicy w Pruszczu Gdańskim oraz gminie Tarnowo Podgórne (woj. wielkopolskie). Choć kwoty przeznaczone na ich realizacje są bardzo skromne, łącznie opieką stomatologiczną objętych ma być kilka tysięcy dzieci.

Z „Programu profilaktyki próchnicy zębów, skierowany do dzieci z klas I-VI ze szkół Pruszcza Gdańskiego, realizowany przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w 2014 roku" skorzysta około 2000 dzieci. Celem głównym programu jest ograniczenie występowania próchnicy zębów, podniesienie świadomości zdrowotnej dzieci i ich rodziców oraz promocja zachowań prozdrowotnych.

Program jest skierowany do dzieci z klas l-VI, które uczęszczają do szkół z terenu miasta, stale mieszkają w Pruszczu Gdańskim. Pośrednimi odbiorcami są rodzice/opiekunowie prawni dzieci.

Program ma być realizowany w 2014 r. Koszty całkowite wynoszą 60 000 zł, natomiast koszty jednostkowe nie mogą przekroczyć kwoty 30 zł. Program zostanie w całości sfinansowany przez miasto Pruszcz Gdański.

AOTM dobrze oceniła projekt, zwracając uwagę jedynie na konieczność uzyskania od rodziców/opiekunów dzieci zgody na udział uczniów w programie. Powinna być on uzyskana w przypadku dzieci i młodzieży do 16 roku życia.

Grosze na profilaktykę

Autorzy projektu (Program profilaktyczny dotyczący profilaktyki próchnicy zębów uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne) z Tarnowa Podgórnego nie oszacowali wielkości populacji kwalifikującej się do objęcia programem. Założyli jednak, że średnio rocznie programem zostanie objęta grupa 322 dzieci z klasy „0" i 1 631 dzieci z klas I-VI.

Program ma być realizowany w latach 2014-2018. Planowane koszty całkowite realizacji programu wynoszą skromne 9 979,8 zł. Program zostanie w całości sfinansowany ze środków budżetu Gminy Tarnowo Podgórne.

Planowane interwencje obejmują: przeprowadzenie sześciu zabiegów nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi w odstępach dwutygodniowych.

AOTM ocenia mniej 

Przypomnijmy iż nowelizacja ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego, realizujące i finansujące programy zdrowotne, obowiązek przekazania projektu programu do Agencji Oceny Technologii Medycznych - w celu ich zaopiniowania. Agencja jest zobowiązana sporządzić bezpłatnie opinię w ciągu 3 miesięcy.

W 2014 roku AOTM wydała opinie o 64 samorządowych programach zdrowotnych. Wspomniane dwa będą pierwszymi poświęconymi profilaktyce próchnicy zębów. W ubiegłych latach członkowie Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych wydawali średnio kilkanaście takich opinii rocznie.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH