PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Program profilaktyki próchnicy zębów w Sopocie: Rada Przejrzystości na „tak”.

ms
18-04-2017, 08:00
Program profilaktyki próchnicy zębów w Sopocie: Rada Przejrzystości na „tak”. Sopot molo (foto: pixabay)
Rada Przejrzystości AOTMiT zaopiniowała pozytywnie projekt programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki próchnicy zębów, który ma być realizowany w Sopocie. Pozytywna opinia obwarowana została warunkami.

Samorząd miejski w Sopocie zamierza objąć programem wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta (2 774 osoby).

Przewiduje się, że roczny koszt programu wyniesie 140 tys. zł. RP uważa, że biorąc pod uwagę aktualne koszty świadczeń stomatologicznych, koszty jednostkowe programu są wyraźnie za niskie (50,4 zł na osobę).

Projekt programu został przygotowany zgodnie z zaleceniami AOTMiT - mimo to - zawiera wiele luk i niejasności.

Rada zaleca więc:
1. Ponowną analizę celu głównego i celów szczegółowych, tak aby można było mierzyć postęp zarówno w realizacji celu głównego, jak i celów szczegółowych. Cel główny powinien być wyraźnie zdefiniowany, a kolejne etapy jego realizacji w czasie ściśle wyznaczone, tak aby jego osiągnięcie potwierdzało skuteczności zaplanowanych działań.
2. Określenie kosztów, zakresu i sposobu realizacji planowanej akcji informacyjno-edukacyjnej.
3. Dostarczenie wzoru formularza świadomej zgody rodziców na udział dzieci w programie profilaktyki oraz udostępnienie rodzicom informacji o wynikach przeprowadzonych badań oraz interwencji.
4. Dostarczenie szczegółowej informacji o kompetencji kadry pracowniczej, wyposażenia oraz warunków lokalowych, jakie powinien posiadać potencjalny realizator programu.
5. Przygotowanie ankiety, która będzie mierzyła poziom satysfakcji rodziców (i dzieci) objętych działaniami profilaktycznymi.
6. Ponowną analizę i ocenę przyjętych w projekcie kryteriów monitorowania i ewaluacji. W projekcie nie opisano w prawidłowy sposób oceny zgłaszalności, oceny jakości świadczeń i oceny efektywności programu. Ocena zgłaszalności do programu powinna odbywać się na podstawie stosunku liczby osób, które przystąpią do programu do liczby osób, które są uprawnione do udziału w programie. Warto również rozważyć ujęcie wskaźnika dotyczącego liczby rezygnacji z programu na poszczególnych jego etapach. Wydaje się również zasadnym określenie liczby rodziców biorących udział w programie.
7. Ponowną analizę i ocenę budżetu przeznaczonego na badania i interwencje profilaktyczne oraz działalność informacyjno - edukacyjną. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH