PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Program profilaktyki próchnicy wśród uczniów lubelskich szkół

ms
14-04-2018, 12:08
Program profilaktyki próchnicy wśród uczniów lubelskich szkół Profilaktyka stomatologiczne na Lubelszczyźnie (foto; pixabay)
Rada Przejrzystości przy AOTMiT jest na "tak" jeśli chodzi o „Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół na lata 2018-2020”, stawia jednak warunki.

Program ma stanowić uzupełnienie świadczeń gwarantowanych w zakresie zapobiegania występowania próchnicy wśród dzieci. Niemniej jednak brak jest zasadności co do prowadzenia w ramach programu kompleksowego leczenia stomatologicznego. Należy zatem zrezygnować z powielania świadczeń gwarantowanych w programie, które obejmują leczenie stomatologiczne, a dedykowane środki przesunąć na poszerzenie i zintensyfikowanie edukacji zdrowotnej – uważa AOTMiT.

RP uważa, że działaniami edukacyjnymi należy objąć dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat, a nie jak wskazano w projekcie jedynie uczniów klas I szkół podstawowych i ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Zaproponowane mierniki efektywności również wymagają przeformułowania. W przypadku stomatologii powinny one dotyczyć stanu uzębienia dzieci, wiedzy na temat zapobiegania próchnicy, nabytych nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Ponadto mierniki efektywności powinny odnosić się do sytuacji sprzed i po wprowadzeniu programu. Zestawienie poszczególnych wyników pozwoli na zaobserwowanie zmian związanych z efektywnością programu.

Populacja docelowa
Populację docelową stanowią uczniowie lubelskich szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych. Nie przedstawiono danych dotyczących liczebności populacji docelowej, jednak wskazano, że trzyletni program może objąć ok. 18 tys. uczniów, co stanowi ok. 6 tys. uczniów rocznie.

Dane GUS wskazują, że w Lublinie w 2016 r. mieszkało 42 536 osób w wieku od 6 do 19 lat, zatem program będzie obejmował ok. 14 proc. populacji rocznie.

W projekcie wskazano, że działaniami edukacyjnymi zostaną objęci jedynie uczniowie I szkół podstawowych (ok. 9 tys. dzieci przez trzy lata trwania programu) oraz ich rodzice/opiekunowie prawni (ok. 4-5 tys. osób). Natomiast opieką i leczeniem stomatologicznym zostaną objęte dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat (profilaktyczne zabezpieczanie bruzd zębów lakierem szczelinowym wykonywane będzie tylko u dzieci w wieku od 6 do 12 lat).

Kryterium kwalifikacji do wzięcia udziału w programie będzie status ucznia szkoły znajdującej się na terenie Lublina oraz uzyskanie pisemnej zgody rodzica/opiekuna ucznia. Dodatkowo w przypadku uczniów, którzy ukończyli 16 r. ż. wymagana będzie również ich zgoda na udział w programie. Przy kwalifikacji do programu będzie decydować również kolejność zgłoszeń, z uwagi na ograniczoną liczbę osób mogących wziąć udział w programie.

Edukacja 
Działania edukacyjne będą prowadzone w formie jednogodzinnej pogadanki. Zagadnienia poruszane podczas niej będą dotyczyć metod dbania o higienę jamy ustnej, profilaktyki próchnicy, chorób jamy ustnej i przyzębia, właściwego sposobu odżywiania, w tym spożywania owoców i warzyw, unikania słodyczy oraz poznawania właściwych nawyków higienicznych. Ponadto dzieci odbędą wizytę adaptacyjną w gabinecie stomatologicznym.

SŁOWA KLUCZOWE
program profilaktyczny   AOTMiT   Rada Przejrzystości  

POLECAMY W SERWISACH