PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Program dostosowawczy - zbliża się ostateczny termin zgłoszeń

20-12-2012, 05:53
Program dostosowawczy - zbliża się ostateczny termin zgłoszeń (fot. infoDENT24.pl)
Program dostosowawczy - zbliża się ostateczny termin zgłoszeń (fot. infoDENT24.pl)
Tylko do 31 grudnia 2012 r. lekarze i lekarze dentyści prowadzący praktykę zawodową mają czas na przedstawienie okręgowej izbie lekarskiej zaopiniowanego przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej programu dostosowania swoich praktyk do wymagań wskazanych w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Dostosowanie gabinetów stomatologicznych do wymogów: tzw. ogólnoprzestrzennych, sanitarnych, instalacyjnych, określonych w ustawie o działalności leczniczej, nastąpić musi do końca 2016 r. Właściciele gabinetów stomatologicznych, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie o działalności leczniczej, powinni do końca 2012 r. przedłożyć podmiotowi prowadzącemu rejestr (w przypadku praktyk właściwa okręgowa rada lekarska), zaopiniowany przez sanepid, program dostosowawczy.

Program dostosowawczy - jakie informacje?

- Dysponowanie przez lekarza decyzją sanepidu o dopuszczeniu gabinetu do użytkowania w ramach działalności medycznej, (wydaną przed 1 lipca 2012 r.), nie chroni przed ewentualnymi karami po 1 stycznia 2013 r. w przypadku stwierdzenia przez kontrolę sanepidu naruszenia nowych wymogów - ostrzega Śląska Izba Lekarska.

Państwowa Inspekcja Sanitarna wymaga przedstawienia w programie dostosowawczym szczegółowego harmonogramu najważniejszych planowanych działań. Dodatkowo wniosek powinien zawierać następujące informacje, o tym:

- co do tej pory zostało zrealizowane zgodnie z deklaracją zawartą w poprzednim programie dostosowawczym lub z jakich powodów deklarowane prace nie zostały wykonane,

- czy dla obiektu zostały wydane przez organy inspekcji sanitarnej decyzje nakazujące poprawę stanu sanitarno - technicznego obiektu,

- jaki został ustalony termin i zakres realizacji.

Podmioty lecznicze, które przedstawiły programy dostosowawcze w latach ubiegłych, nie mają obowiązku opracowania nowego programu dostosowawczego.

Wymogi ogólnoprzestrzenne jakie zmiany?

Nowe przepisy są znacznie bardziej ogólne w stosunku do wcześniej obowiązujących regulacji, a dotyczących wymogów sanitarno - lokalowych.

Pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą lokalizuje się w samodzielnym budynku albo w zespole budynków.

Dopuszcza się lokalizowanie pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą w budynku o innym przeznaczeniu.

Dopuszcza się również, aby pomieszczenia, w którym jest wykonywana praktyka zawodowa, stanowiły część lokalu mieszkalnego, pod warunkiem jednak zapewnienia wyodrębnienia tego pomieszczenia od pomieszczeń innych użytkowników lokalu.

Kształt i powierzchnia pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą muszą umożliwiać prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących jego niezbędne funkcjonalne wyposażenie.

W pomieszczeniach podmiotów wykonujących działalność leczniczą wydziela się co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsce:

- do składowania bielizny czystej;

- do składowania bielizny brudnej;

SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   program dostosowawczy   Wymogi - obowiązki  

POLECAMY W SERWISACH