PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Profilaktyka stomatologiczna wśród dzieci i młodzieży z Ciechocinka

ms
02-01-2017, 10:10
Profilaktyka stomatologiczna wśród dzieci i młodzieży z Ciechocinka Ciechocinek - tężnie (foto: FB Ciechocinek moje miasto)
Rada Przejrzystości AOTMiT pozytywnie zaopiniowała projekt programu polityki zdrowotnej do 2020 r., obejmujący profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z Ciechocinka. RP stawia jednak warunki.

Oceny programów, dotyczących profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci i młodzieży, realizowane są przez Radę Przejrzystości przy AOTMiT według określonego wzorca.

Za każdym razem RP zauważa, że problem próchnicy jest na tyle istotny, iż znajdował się wśród celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015. Pomimo poprawy sytuacji w ostatnich latach, Polska nadal należy do państw europejskich o najgorszych wynikach w dziedzinie zapobiegania próchnicy. RP przypomina także, że szkoła jest właściwym miejscem do prowadzenia akcji edukacyjnych, w tym promocji zdrowia jamy ustnej.

W kolejnej części oceny RP relacjonuje na czym ma polegać oceniany projekt.

W przypadku programu polityki zdrowotnej do 2020 r., obejmującego profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z Ciechocinka, główne zadania to:
- Edukacja zdrowotna wraz z sesją nadzorowanego szczotkowania zębów pastą z fluorem.
- Diagnostyka (stomatologiczne badanie przeglądowe oraz ocena stanu jamy ustnej i zgryzu).
- Kierowanie dzieci z próchnicą do gabinetów stomatologicznych realizujących świadczenia gwarantowane w ramach podpisanego kontraktu z NFZ lub do gabinetów prywatnych (zgodnie z wyborem rodzica lub opiekuna prawnego).

RP podaje, że program przygotowany został w sposób prawidłowy, stanowi zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych dla dzieci w wieku 6-7 lat oraz 12-13 lat i uzupełnienie świadczeń gwarantowanych dla dzieci w wieku 8-9 lat , 11 lat i 14 lat.

Na koniec RP zastrzega, że projekt powinien być skorygowany i uzupełniony. W przypadku programu realizowanego w Ciechocinku Rada uważa, że:
- Sformułowane cele nie spełniają do końca reguły S.M.A.R.T. Wnioskodawca powinien określić konkretne wartości jakie planuje osiągnąć.
- Mierniki efektywności wymagają doprecyzowania i uzupełnienia np. można je rozszerzyć o określenie intensywności próchnicy wraz z oceną zmian wskaźników jej intensywności w trakcie realizacji programu.
- Organizatorzy przewidują objęcie programem wszystkie dzieci uczęszczające do dwóch szkół, ale w kryteriach kwalifikacji podano, że dostęp do programu będą mieli mieszkańcy gminy miejskiej Ciechocinek. Istnieje możliwość, że nie wszystkie dzieci z tych szkół są mieszkańcami gminy. Powyższą kwestię trzeba wyjaśnić.
- Należy podać szczegóły dotyczące spotkań edukacyjnych oraz przedstawić załączniki dokumentów wymienionych w treści projektu np. wzór formularza zgody rodzica/opiekuna na udział dziecka w programie.
- Projekt zawiera dokładny budżet na pierwszy rok realizacji programu. Celowe wydaje się jednak przeprowadzenie kontroli finansowych po zakończeniu poszczególnych etapów projektu. Wskazane byłoby oszacowanie budżetu na następne lata. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH