PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Profilaktyka stomatologiczna w szkołach: Kraków nie odpuszcza

ms
19-06-2017, 08:29
Profilaktyka stomatologiczna w szkołach: Kraków nie odpuszcza „Białe ząbki: szkolna profilaktyka stomatologiczna”
W 36 szkołach Krakowa ma być realizowany program „Białe ząbki: szkolna profilaktyka stomatologiczna”.

Program powinien być realizowany w 18 szkołach podstawowych w 18 dzielnicach Krakowa. W ramach projektu przewiduje się dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb funkcjonowania gabinetów stomatologicznych, ich wyposażenie oraz realizację programu profilaktyki stomatologicznej dla uczniów wskazanych szkół i uczniów spoza tych szkół.

Zakup wyposażenia powinien być dokonany w oparciu o wytyczne przygotowane przez Biuro ds. Ochrony Zdrowia. Zakupione wyposażenie będzie stanowiło własność Gminy Miejskiej Kraków i zostanie ujęte w ewidencji mienia szkoły.

Wybór szkół, które wezmą udział w programie, zostanie dokonany przez Biuro ds. Ochrony Zdrowia przy współudziale Wydziału Edukacji.

Tego rodzaju formuła umożliwi wybór placówek, które:
- faktycznie są zainteresowane udziałem w programie profilaktyki stomatologicznej,
- są w stanie zapewnić odpowiednie warunki lokalowe,
- mogą objąć programem możliwie dużą liczbę uczniów,
- są zlokalizowane w miejscach, do których uczniowie innych placówek oświatowych mają dogodny dojazd.

Szczegółowy zakres usług świadczonych w ramach projektu, ze względu na konieczność ogłoszenia przetargu na ich świadczenie i ograniczenia finansowe w ramach Budżetu Obywatelskiego (roczne koszty utrzymania do 30 proc.  wartości proponowanego zadania), również musi zostać ustalony w porozumieniu z Biurem ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Udostępnienie pomieszczeń na gabinety stomatologiczne powinno być zgodne z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 670/2016 prezydenta Krakowa z 17 marca 2016 r. w sprawie zasad organizacji medycyny szkolnej w latach 2016-2018 w samorządowych szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Realizacja programu profilaktyki stomatologicznej musi być zgodna z programem polityki zdrowotnej realizowanym w tym zakresie przez GMK w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Zdrowy Kraków 2016-2018 oraz zgodna z opinią Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - opinia prezesa AOTM nr 166/2013 z czerwca 2013 r. (wymóg opinii  wynika z ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Uzasadnienie projektu
Wybór profilaktyki stomatologicznej, jako przedmiotu projektu, wynika z kilku względów:
- konieczności rozwijania systemu profilaktyki stomatologicznej w krakowskich szkołach (w 2016 r. „Program profilaktyki próchnicy u dzieci” objął 880 na ponad 47 tys. uczniów);
- niskiej świadomości społecznej na temat zdrowotnego, społecznego i ekonomicznego wymiaru chorób jamy ustnej, której towarzyszy bardzo wysoka zachorowalność na próchnicę w porównaniu z innymi krajami, w tym również krajami regionu.

SŁOWA KLUCZOWE
stomatologia dziecięca   dentysta w szkole  

POLECAMY W SERWISACH