PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Prezydium NRL zabiega o wyższe wskaźniki korygujące wycenę punktową świadczeń stomatologicznych

ms
10-02-2017, 16:41
Prezydium NRL zabiega o wyższe wskaźniki korygujące wycenę punktową świadczeń stomatologicznych Analiza projektu zarządzenia prezesa NFZ (foto: pixabay)
Samorząd lekarzy i lekarzy dentystów cieszy się z zapowiedzi wprowadzenia przez NFZ współczynnika korygującego, wycenę punktową świadczeń udzielanych dzieciom do ukończenia 18 roku życia na poziome 1,3, ale to za mało.

Wskaźnik korygujący 1,3 to właściwy kierunek, ale do 2,0 daleko
Prezydium NRL cieszy się, że NFZ chce wprowadzić współczynnik korygujący, wycenę punktową świadczeń udzielanych dzieciom do ukończenia 18 roku życia na poziome 1,3 w ramach zakresów: świadczenia ogólnostomatologiczne oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia.

Prezydium NRL uważa jednak, że zapowiadana korekta nie wpłynie znacząco na poprawę obecnie niedoszacowanych w tym zakresie świadczeń na rzecz dzieci.

Prezydium NRL proponuje określenie współczynnika korygującego wycenę punktową omawianych świadczeń na poziomie 2,0.

Prezydium NRL optuje za umieszczeniem leczenia kobiet ciężarnych w świadczeniach do 18 roku życia (w ostatnich latach zdarzają się ciężarne nastolatki zgłaszające się do poradni stomatologii dziecięcej).

Prezydium NRL postuluje także, aby proponuje dodać współczynnik korygujący np. na poziomie 2 w przypadku świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych osobom z  orzeczoną niepełnosprawnością (bez względu na wiek).

Zdjęcia pantomograficzne
Prezydium NRL  uważa, że należy dodać świadczenia o kodzie 230304 (Rentgenodiagnostyka - zdjęcie pantomograficzne z opisem) do świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym.

„Tak” na zmiany w świadczeniach dotyczących kobiet w ciąży i okresie połogu
Prezydium NRL pozytywnie ocenia rozszerzenie współczynnika na udzielanie świadczeń kobietom w ciąży i okresie połogu.

Etat przeliczeniowy: są powody do zadowolenia
Prezydium NRL z zadowoleniem przyjęło, fakt że projekt zarządzenia prezesa NFZ uwzględnił postulaty podniesione przez samorząd lekarzy i lekarzy dentystów 23 stycznia 2017 r. 

Prezydium NRL stwierdziło, że na aprobatę zasługuje także zachowanie uprawnień dyrektorów oddziałów wojewódzkich do modyfikacji wielkości etatu przeliczeniowego.

Prezydium NRL proponuje wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących etatów przeliczeniowych.
Poniżej prezentujemy treść § 8 z zaproponowaną zmianą przez Prezydium NRL. (na czerwono propozycja NFZ, na zielono zmiana Prezydium NRL).

§ 8. 1. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu na  obszarze właściwości danego oddziału wojewódzkiego zawiera umowy: 
1) na jeden etat przeliczeniowy w odniesieniu do jednego lekarza pracującego w wymiarze czasu, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 8 (treść poniżej – przyp. red.). 
2) na nie mniej niż pół etatu przeliczeniowego w odniesieniu do jednego lekarza.  
2. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może wyrazić zgodę na realizację przez jednego lekarza świadczeń w wymiarze większym lub mniejszym niż wymiar określony w ust. 1.1. 

SŁOWA KLUCZOWE
stomatologia dziecięca   NRL   NFZ  

POLECAMY W SERWISACH