• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz do ministra zdrowia w sprawie wynagrodzeń lekarzy stażystów

en
02-02-2018, 14:19
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz do ministra zdrowia w sprawie wynagrodzeń lekarzy stażystów Prezes NRL Maciej Hamankiewicz (fot. PTWP)
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do szefa resortu zdrowia Łukasza Szumowskiego, by jak najszybciej doprecyzował przepisy regulujące wysokość wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz skierował pismo 30 stycznia 2018 roku do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego z wnioskiem o podjecie działań legislacyjnych, które usuną nieścisłości w przepisach regulujących sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

W piśmie Prezesa NRL czytamy:

- Obecnie wysokość wynagrodzenia zasadniczego lekarza stażysty wynika z rozporządzenia ministra zdrowia z  24 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2194),  wynagrodzenie zasadnicze lekarza i lekarza dentysty na stażu odpowiednio wynosi:
2.100 zł – od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
 2.249 zł – od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Ustalone w tym rozporządzeniu kwoty wynagrodzenia zasadniczego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy za okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 r. zostały ustalone z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z  8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego lekarzy i lekarzy dentystów. Wątpliwości budzi natomiast wysokość wynagrodzenia stażystów za okres od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., którą rozporządzenie ustaliło na kwotę 2.249 zł, pisze Maciej Hamankiewicz.

Zgodnie z przepisami do roku 2021 wysokość wynagrodzenia zasadniczego stażystów powinna ulegać stopniowemu wzrostowi, a podwyższenie kwoty wynagrodzeniza zasadniczego ma następować  od 1 lipca. Wynagrodzenie zasadnicze lekarza i lekarza dentysty podwyższa się co najmniej o 20 proc. kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika.

Oznacza to, że lekarz stażysta, którego wynagrodzenie zasadnicze od 1 stycznia 2018 r. wynosi 2.249 zł powinien 1 lipca 2018 r. otrzymać kolejną podwyżkę wynagrodzenia. Do obliczenia wysokości podwyżki należnej stażystom od 1 lipca 2018 r. powinno się przyjąć różnicę między kwotą docelowego najniższego wynagrodzenia stażysty (2.847 zł) a kwotą wynagrodzenia zasadniczego stażysty przed 1 lipca 2018 r. (czyli 2.249 zł). Różnica ta wynosi 598 złotych. Od tej kwoty należy obliczyć 20 proc. (119,6 zł) i o tyle zwiększyć wynagrodzenie zasadnicze stażystów od 1 lipca 2018 r.

Treść aktualnie obowiązującej ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych nie daje podstaw, aby na poczet podwyżki przewidzianej ustawą zaliczyć kwoty wynagrodzenia przyznane w okresach wcześniejszych, krytykuje Prezes NRL.

 Maciej Hamankiewicz zwraca uwagę, że nieprecyzyjne przepisy,  obowiązujące w chwili obecnej należy zmienić, gdyż mogą być one źródłem niepotrzebnych sporów między lekarzami odbywającymi staż podyplomowy a ich zakładami pracy.

Więcej: nil.org.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH