PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Prezes NRL chce wyjaśnień w sprawie kontraktowania świadczeń stomatologicznych

07-01-2013, 00:07
Szef NRL chce wyjaśnień w sprawie kontraktowania świadczeń stomatologicznych
Szef NRL chce wyjaśnień w sprawie kontraktowania świadczeń stomatologicznych
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz, zwrócił się z prośbą do szefowej NFZ Agnieszki Pachciarz, o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących jednoczesnego kontraktowania świadczeń ogólnostomatologicznych oraz ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. To kolejna odsłona sporu wokół kont

raktowania, jaki wybuchł w województwie dolnośląskim. 

NRL pyta po raz pierwszy

Szef samorządu, po raz pierwszy zwrócił się o wyjaśnienia do przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia pod koniec listopada 2012 r. Prezes NRL apelował o podjęcie działań, aby na Dolnym Śląsku równo traktować wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy z NFZ. Interwencja w tej sprawie, była efektem działań członków Komisji Stomatologicznej DRL, którzy wykazali nieprawidłowości.

Okazało się m.in., że świadczeniodawca, który bierze udział w obu postępowaniach może zadeklarować pełny czas pracy w obu zakresach, ale jeśli w wyniku postępowania zawrze dwie umowy, to nie będzie mógł się wywiązać z zaciągniętego zobowiązania, ponieważ czas pracy musiałby podzielić na pół.

Wątpliwości dotyczyły również wymogu dodatkowej pracy popołudniowej oraz możliwości wykazywania w ofercie harmonogramu czasu pracy powyżej godziny osiemnastej. W rezultacie świadczeniodawcy nie byli w stanie prawidłowo sporządzić oferty oraz nie wiedzieli według jakich kryteriów będzie ona ostatecznie oceniana.

Czytaj także:

Dentysta deprawowany przez NFZ we Wrocławiu?

Dolny Śląsk: Dentyści przypilnują prawidłowej oceny ofert

NFZ odpowiada

Na wątpliwości sformułowane przez samorząd lekarski postanowił, w imieniu Funduszu, odpowiedzieć Marcin Pakulski, zastępca Prezesa NFZ ds. medycznych. Poinformował on, że zasady postępowania w województwie dolnośląskim jasno wynikają z przepisów i są prowadzone ta samo jak w innych częściach kraju.

Marcin Pakulski przypomniał, że oferta otrzymuje punkty dodatkowe oceny w przypadku:

- wykazania w harmonogramie pracy przynajmniej jednego lekarza w poradni w sobotę min. 6 godzin,

- wykazania w harmonogramie pracy przynajmniej jednego lekarza w poradni do godz. 18 powyżej liczby dni pracy wymaganych stosownie do wielkości etatu przeliczeniowego.

- W przypadku pracy przynajmniej jednego lekarza w godzinach popołudniowych, a także pracy przynajmniej jednego lekarza w sobotę, oferta otrzymuje maksymalną liczbę punktów dodatkowych oceny. Wykazanie w ofercie większej liczby lekarzy (niż jeden), pracujących dodatkowo ponad warunki wymagane - nie powoduje uzyskania przez ofertę większej liczby punktów wyjaśniał Marcin Pakulski.

Co istotne, z odpowiedzi wynika, że harmonogram pracy lekarza i/lub poradni wskazywany jest w ofercie w odniesieniu do konkretnego zakresu świadczeń. Godziny pracy poszczególnych lekarzy nie mogą się pokrywać ze sobą w ramach różnych zakresów i podlegają weryfikacji podczas postępowania konkursowego.

SŁOWA KLUCZOWE
newsDENT   kontraktowanie   Inicjatywy   Kontraktowanie  

POLECAMY W SERWISACH