PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Powstaje lista chętnych do pracy w dentobusach

ms
11-10-2017, 07:25
Powstaje lista chętnych do pracy w dentobusach Kto chce pracować w dentobusach
OW NFZ pytają czy są podmioty zainteresowane udziałem w planowanym konkursie ofert o udzielanie świadczeń w dentobusach.

Wszystkich zainteresowanych OW NFZ proszą o zgłaszanie takiej chęci, a to ze względu, że narodowy płatnik podjął pracę nad rozwiązaniami dotyczącymi udzielania od 1 stycznia 2018 r. świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne wykonywanych w dentobusach.

Takie rozwiązanie wynika z przepisów ustawy z 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej ( Dz. U. poz. 1774).

W związku z uregulowaniami przyjętymi Ustawą z 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774), od 1 stycznia 2018 r.  wojewodowie powinni dysponować dentobusami (po jednym).

Zgodnie z art. 7 ust. 3, 4 i 5 tej ustawy:

„Wojewoda udostępnia nieodpłatnie dentobus świadczeniodawcy wybranemu do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia stomatologicznego wykonywanego w tym dentobusie w postępowaniu określonym w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Świadczeniodawca, o którym mowa w ust. 3, ponosi wszelkie koszty związane z utrzymaniem dentobusu i korzystaniem z niego, w tym koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody powstałe w związku z ruchem tego pojazdu.
Po zakończeniu obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawca zwraca wojewodzie dentobus w stanie niepogorszonym, z tym że nie ponosi odpowiedzialności za jego zużycie będące następstwem prawidłowego korzystania.”

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
dentobus   OW NFZ w Lublinie  

POLECAMY W SERWISACH