PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Postępowanie w przypadku zranienia ostrym narzędziem w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych będą wytyczne Ministerstwa Zdrowia

06-10-2012, 22:53
Zranienie się przez pracownika medycznego ostrym narzędziem w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych jest wypadkiem przy pracy. Takich zdarzeń jest ok. 37 tys. rocznie. Minister zdrowia przygotował projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Rozporządzenie ma wejść w życie 11 maja 2013 roku.

Główne zagadnienia ujęte w projekcie rozporządzenie ministra zdrowia

Obowiązkowe działania profilaktyczne:

- przygotowanie instrukcji postępowania (w formie pisemnej) przy pracach związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziarni,

- informowanie o ryzykach związanych z używaniem ostrych narzędzi,

- promowanie dobrych praktyk zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami, w szczególności opracowywanie (we współpracy z przedstawicielami pracowników) materiałów informacyjnych dotyczących tych praktyk,

- informowanie o postępowaniu z osobą zranioną, w tym o badaniach lekarskich,

- przygotowanie instrukcji o prawidłowym postępowaniu z ostrymi narzędziami,

- określenie potencjalnego zagrożenia dla życia i zdrowia spowodowanego zranieniem ostrym narzędziem.

Szkolenia pracowników powinny obejmować zagadnienia:

- prawidłowego postępowania z ostrymi narzędziami,

- potencjalnych zagrożeń wynikających ze zranieniem,

- środki, które należy podjąć w celu zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziarni, - wyposażenie i stosowanie środków ochrony indywidualnej,

- działania, które należy podjąć w przypadku zranienia ostrym narzędziem,

- obowiązki dotyczące zgłaszania zranienia.

Obowiązek pracownika

Pracownik musi niezwłocznie zgłosić pracodawcy (osobie wykonującej zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, lekarzowi sprawującemu profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami) każdy przypadek zranienia ostrym narzędziem.

Co jeśli dojdzie do zranienia

Każdy potwierdzony przypadek zranienia ostrym narzędziem powinien być odnotowany w wykazie zranień z podaniem:

- imienia i nazwiska zranionego pracownika,

- czasu i miejsce zranienia,

- określenia narzędzia, którym pracownik został zraniony,

- czynności, w trakcie której doszło do zranienia,

- działań podjętych w celu usunięcia skutków zranienia.

Pracodawca musi:

- zbadać przyczyny i okoliczności zranienia,

- dokonać (o ile to konieczne) zmian w procedurze bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami,

- poinformować pracowników o nowym ryzyku związanym z używaniem ostrego narzędzia,

- przechowywać informacje zawarte w wykazie zranień przez okres nie krótszy niż 40 lat od dnia zranienia.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH