• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Pomysł RPP na walkę z niedoborami kadry medycznej pod obstrzałem NRL

ms
08-01-2016, 08:07
Pomysł RPP na walkę z niedoborami kadry medycznej pod obstrzałem NRL Czy dentyści gremialnie emigrują z Polski, a jeśli tak - to z jakiej przyczyny (foto: pixabay)
To złe rozwiązanie, aby możliwość odbycia rezydentury, finansowanej ze środków publicznych, powiązana była  z obowiązkiem przepracowania określonego czasu w Polsce w systemie ubezpieczeń zdrowotnych - dowodzi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz.

Stanowisko szefa NRL jest odpowiedzią na propozycję Rzecznika Praw Pacjenta Krystyny Barbary Kozłowskiej, aby obowiązkowa praca w Polsce w systemie ubezpieczeń zdrowotnych – była warunkiem rozpoczęcia przez lekarzy i lekarzy dentystów kształcenia podyplomowego w ramach rezydentury finansowanej ze środków publicznych.

Maciej Hamankiewicz pisze do RPP m.in.: Naczelna Rada Lekarska jest jednym z tych podmiotów, które od lat zgłaszały kolejnym ministrom zdrowia problemy niewystarczającej liczby lekarzy specjalistów, niedoboru miejsc rezydenckich i emigracji polskich lekarzy i lekarzy dentystów poza granice naszego państwa. - Zgadzam się, że podstawowym rozwiązaniem problemu niedoboru lekarzy powinno być stworzenie przez państwo możliwości kształcenia, rozwoju zawodowego i pracy w zawodzie. Protestuję jednak przeciw pomysłowi związania rezydentury, finansowanej ze środków publicznych, z obowiązkiem przepracowania określonego czasu w Polsce w systemie ubezpieczeń zdrowotnych - pisze Maciej Hamankiewicz.

Prezes NRL zwraca uwagę na fakt, że wbrew opinii Krystyny Kozłowskiej, to nie warunki finansowe są głównym czynnikiem, z którego powodu lekarze decydują się na emigrację. Nadmierna liczba procedur biurokratycznych (formularze zestawienia, zgody i raporty) związanych z obsługą pacjenta, zarządzenia NFZ, nakazujące lekarzom określania poziomu refundacji za wystawione pacjentom recepty pod groźbą kar finansowych, czy wreszcie powszechne przyzwolenie na nierespektowanie dopuszczalnego czasu pracy - to główne czynniki, które biorą pod uwagę absolwenci medycyny i stomatologii myślący o opuszczeniu kraju.

Maciej Hamankiewicz zwrócił się do Krystyny Kozłowskiej z prośbą o ponowną analizę przestawionego pomysłu, bo ten nie rozwiąże problemów będących rzeczywistymi powodami emigracji lekarzy, a doprowadzi do jeszcze większej frustracji młodych lekarzy.

Prezes NRL napisał także: obserwując dotychczasową działalność Rzecznika Praw Pacjenta, nie zauważyliśmy działań na rzecz ochrony pacjentów przed złym prawem, a to właśnie ono jest przyczyną emigracji lekarzy i lekarzy dentystów. Pragnę zatem zachęcić Panią Minister do walki ze zbyt daleko idącym zbiurokratyzowaniem opieki zdrowotnej, a nie szukania winnych wśród placówek opieki zdrowotnej lub środowisk skupiających osoby wykonujące zawody medyczne. Rolą Rzecznika Praw Pacjenta nie powinno być działanie na rzecz praw pacjentów rozumiane jako aktywność policyjno-represyjna wobec placówek opieki zdrowotnej, lecz działanie na rzecz ogólnej poprawy warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Polsce, co zapewniam, w sposób bezpośredni przełoży się na bezpieczeństwo i satysfakcję pacjentów.

Maciej Hamankiewicz przypomniał także, że wśród lekarzy i lekarzy dentystów, odbierających w izbach lekarskich zaświadczenia potrzebne do podjęcia pracy w innych krajach Unii Europejskiej, znajdują się nie tylko lekarze rezydenci i nie tylko młodzi lekarze.

POLECAMY W SERWISACH