PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Podmioty lecznicze - twarde warunki kontroli

20-11-2012, 05:09
Ministerstwo Zdrowia (foto: infoDENT24.pl)
Ministerstwo Zdrowia (foto: infoDENT24.pl)
Od dość dawna toczy się batalia o to w jaki sposób powinno się kontrolować podmioty lecznicze. Minister zdrowia przedstawił właśnie do dyskusji nowy projekt stosowanego rozporządzenia, który miał uwzględniać zastrzeżenia wnoszone do wcześniejszych propozycji przez tak zwaną stronę społeczną (instytucje, organizacje zaproszone do oceny proponowanych rozwiązań prawnych). Okazuje się jednak, że to co najbardziej bulwersowało środowisko medyczne - nie zostało zmienione.

Chodzi o przepis, który pozwala w uzasadnionych przypadkach na odstąpienie od obowiązku zawiadomienia kierownika jednostki kontrolowanej o wszczęciu kontroli, a to z uwagi na przeciwdziałanie zagrożeniu życia lub zdrowia - i uwaga - ze względu na dobro kontroli. A zatem minister zdrowia nadal nie chce zrezygnować z rozwiązania, dzięki któremu kontrole będzie można przeprowadzić w zasadzie bez zapowiedzi. Takie rozwiązanie kłóci się z zasadami kontroli obowiązującymi inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Powstaje zatem kwestia nierówności wobec prawa, tych którzy funkcjonują w sferze ochrony zdrowia wobec tych działających w pozostałych sektorach gospodarki.
Podmioty lecznicze na gorszej pozycji?
Minister zdrowia tak argumentuje swoje stanowisko. "Trudno jest przewidzieć wszystkie sytuacje wymagające niezwłocznego przeprowadzenia kontroli, natomiast zawężenie możliwości niezwłocznego podjęcia kontroli jedynie do sytuacji dotyczących przeciwdziałania zagrożeniu życia lub zdrowia wydaje się być niewłaściwe".

W ocenie autorów projektu rozporządzenia, sformułowanie dobro kontroli" daje gwarancję, iż w przypadku powzięcia np. bulwersujących informacji o nieprawidłowościach w podmiocie leczniczym - "uprawniony do kontroli będzie mógł podjąć niezwłoczne działania mające na celu wyjaśnienie lub usunięcie nieprawidłowości".

Kierownik jednostki kontrolowanej zobligowany zostanie m.in. do udostępnienia dokumentów, materiałów i informacji dotyczących prowadzonej działalności. Powinien on tak zorganizować pracę jednostki. aby czynności kontrolne mogły być przeprowadzone jak najszybciej i w sposób jak najmniej uciążliwy dla kontrolujących.

Nie zawsze jednak kontrolowany będzie brał aktywny udział w inspekcji. Projekt rozporządzenia wprowadza rozwiązanie, które umożliwia wyłączenie kontrolującego z udziału w inspekcji (na podstawie decyzji z urzędu lub na wniosek). O wyłączeniu kontrolującego rozstrzyga oczywiście podmiot uprawniony do kontroli.

Bezstronność kontroli ma zapewnić z kolei zasada wyłączenia kontrolującego z kontroli. Inspekcja ma być przeprowadzona w miarę możliwości w zespołach liczących co najmniej dwóch kontrolujących, spośród których wyznaczony powinien być kierownik zespołu.

W projekcie rozporządzenia wprowadzono regulacje dotyczące udziału biegłego. Taka możliwość byłaby wykorzystywana, jeśli w toku kontroli konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznych badań lub zbadanie określonych zagadnień wymagających szczegółowych umiejętności, ewentualnie wiedzy specjalistycznej. W tym miejscu można przypomnieć o kłopotach jakie mają sądy z pozyskaniem biegłych w dziedzinach objętych wiedzą medyczną.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH