• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Po co obowiązkowy regulamin organizacyjny, tam gdzie obowiązuje inny obowiązkowy regulamin?

Mirosław Stańczyk
15-06-2015, 08:02
Po co obowiązkowy regulamin organizacyjny, tam gdzie obowiązuje inny obowiązkowy regulamin? O zbędnych regulaminach organizacyjnych (foto: Fotolia/ PTWP)
Wymóg uchwalenia regulaminu organizacyjnego dla indywidualnej praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualnej specjalistycznej praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest niepotrzebny i stanowi przejaw nadmiernego formalizmu przepisów – uważa KS NRL.

Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej niezasadnie nałożyła na lekarza dentystę wykonującego zawód w formie praktyki w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wymóg posiadania regulaminu organizacyjnego.

Zgodnie z art. 23 ustawy o działalności leczniczej, sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, nieuregulowane w ustawie lub statucie, określa regulamin organizacyjny. Ustawa nakłada obowiązek wprowadzenia regulaminu organizacyjnego na wszystkie, bez wyjątku, podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym także na praktyki lekarza dentysty wykonywane wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem.

W ocenie Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej wymóg uchwalenia regulaminu organizacyjnego dla indywidualnej praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualnej specjalistycznej praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest niepotrzebny i stanowi przejaw nadmiernego formalizmu przepisów.

Komisja przypomina, że lekarz dentysta wykonując ten rodzaj praktyki udziela świadczeń wyłącznie w innym podmiocie leczniczym i zobowiązany jest stosować się do regulaminu obowiązującego w przedsiębiorstwie, w którym wykonuje tę praktykę. Wobec tego regulamin obowiązujący w tym podmiocie leczniczym jest zawsze właściwy do ustalenia praw i obowiązków stron w procesie leczenia pacjenta, a także wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które są udzielane odpłatnie i wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH