PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Płock nie zostawia zębów dzieci na łasce NFZ

ms
07-08-2015, 08:02
Płock nie zostawia zębów dzieci na łasce NFZ Płock dba o zęby dzieci (foto: pixabay)
10 sierpnia Rada Przejrzystości przy AOTMiT oceni program profilaktyczno - zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do płockich szkół podstawowych i gimnazjów.

Program ten składa się z dwóch części: profilaktycznej i zdrowotnej.

W ramach pierwszej - profilaktycznej, realizowane będą świadczenia, które nie są finansowane przez NFZ, a więc lakowanie zębów u dzieci powyżej 7 roku życia, a także zajęcia z edukacji zdrowotnej dla dzieci z płockich szkół podstawowych oraz ich rodziców.

W ramach drugiej części programu - zdrowotnej, zakłada się finansowanie świadczeń gwarantowanych z zakresu stomatologii ogólnej dla dzieci i młodzieży, określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2013 r. poz.1462) w gabinetach stomatologicznych zlokalizowanych w placówkach oświatowych, które nie mają kontraktu z NFZ.

W Płocku od 1 lipca 2014 r. świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologia ogólna dla dzieci i młodzieży w ramach kontraktu z NFZ realizował tylko jeden podmiot -Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska J. Siemiątkowski - gabinet stomatologiczny przy ul. Tumskiej 6/8, gdyż Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. nie otrzymał kontraktu.

W zaistniałej sytuacji władze Płocka, zarząd spółki, jak również Elżbieta Gapińska - posłanka na Sejm, podjęli działania, których celem było uświadomienie władzom NFZ jakie negatywne skutki przyniesie likwidacja gabinetów stomatologicznych w szkołach.

W okresie od sierpnia 2014 r. do lutego 2015 r. odbywały się spotkania z dyrektorami Mazowieckiego OW NFZ. Efektem tych działań było rozstrzygnięcie przez NFZ, w czerwcu 2015 r. postępowania konkursowego, w wyniku którego Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. uzyskał kontrakt na realizację świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w siedmiu placówkach na terenie Płocka – w sześciu szkołach (z 17 placówek oświatowych wcześniej) oraz w Poradni Stomatologicznej przy ul. Miodowej 2 w Płocku w wymiarze po pół etatu na placówkę (zgodnie z wymaganiami konkursowymi NFZ) na okres od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2017 r.

Władze miasta uznały za konieczne włączenie się do finansowania działalności innych placówek, aby nie likwidować gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych w szkołach nie objętych kontraktem z NFZ, a tym samym zapewnić dostępność do świadczeń na dotychczasowym poziomie.

Program został opracowany we współpracy ze specjalistami — stomatologami.

Koszty realizacji programu:

w 2015 r. wyniosą 150 tys. zł.
Na realizację profilaktycznej części programu (zajęć z edukacji zdrowotnej dla dzieci z płockich szkól podstawowych i ich rodziców oraz lakowanie zębów u dzieci powyżej 7 roku życia) zaplanowano 50 tys. zł. W ramach tej kwoty planuje się przeprowadzenie ok. 140 spotkań edukacyjnych oraz zalakowanie ok. 1 tys. zębów.

POLECAMY W SERWISACH