• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

ORL w Szczecinie apeluje do Mariana Zembali o większe pieniądze na stomatologię

ms
17-09-2015, 11:18
ORL w Szczecinie apeluje do Mariana Zembali o większe pieniądze na stomatologię Małe pieniądze na stomatologię (foto: pixabay)
Jak dowiaduje się infoDENT24.pl, Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie jednogłośnie wystosowała apel do ministra zdrowia o podjęcie działań mających doprowadzić do zwiększenia środków finansowych na stomatologię.

Wszyscy przedstawiciele lekarzy i lekarzy dentystów z ORL w Szczecinie jednomyślnie opowiedzieli się także za przywróceniem możliwości kształcenia w zawodzie .„asystentka stomatologiczna" oraz za wejściem w życie zamian ograniczających dotychczasowe wymagania i upraszczające aktualne procedury odnoszące się do jednostek ochrony zdrowia stosujących promieniowanie jonizujące w stomatologii.

Jest to jednoznaczny głos sprzeciwu lekarzy i lekarzy dentystów z ORL w Szczecinie m.in. wobec deprecjacji wagi stomatologii przy dzieleniu środków na funkcjonowanie opieki zdrowotnej realizowanej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Oto treść apelu.

Apel 1/2015/VII Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie z 16 września 2015 r.

do Ministra Zdrowia w sprawie zwiększenia środków finansowych na stomatologię i podjęcia innych działań

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie wyraża zaniepokojenie poziomem finansowania świadczeń z zakresu stomatologii, szczególnie w kontekście wzrostu negatywnych wskaźników epidemiologicznych, co potwierdza ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli, wskazujący na pogarszający się stan uzębienia Polaków.

Z niepokojem przyjmujemy doniesienia o epidemii próchnicy u dzieci oraz wzroście bezzębia u osób dorosłych.

W ocenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie nie do zaakceptowania jest trwający od wielu lat spadek nakładów na lecznictwo stomatologiczne. Z ubolewaniem należy stwierdzić, że udział budżetu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, maleje z roku na rok. Dla przykładu - w planie finansowym na 2008 r. procentowy udział projektowano na poziomie 4,2 proc., natomiast w planowanym budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r. poziom finansowania świadczeń stomatologicznych ma osiągnąć zaledwie 2,5 proc.

W opinii Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie konieczne jest również zwiększenie nacisku na edukację i profilaktykę w zakresie stomatologii wraz ze wzrostem ich finansowania oraz zmiana dotychczasowej polityki kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy dentystów, w tym zwiększenie nakładów finansowych na ten cel.

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie zwraca również uwagę na inne problemy mające bezpośredni związek ze stomatologią i wymagające szybkiej zmiany regulacji prawnych. Wśród nich Jest przywrócenie możliwości kształcenia w zawodzie .„asystentka stomatologiczna" oraz wejście w życie zamian ograniczających dotychczasowe wymagania i upraszczające aktualne procedury odnoszące się do jednostek ochrony zdrowia stosujących promieniowanie jonizujące w stomatologii, o których mowa w projekcie z 7 kwietnia 2015r. rozporządzenia ministra zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

W opinii Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, tylko podjęcie konkretnych działań poprzedzonych głęboką analizą i rzeczową publiczną debatą w przedmiotowej sprawie umożliwi skuteczne leczenie i skuteczną profilaktykę, które wpłyną na poprawę stanu uzębienia pacjentów.

Podpisano:

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie dr n. med. Magda Wiśniewska

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie dr n. med. Marleta Zienkiewicz 

Czytaj także: Magda Wiśniewska, prezes ORL w Szczecinie: lekarze i lekarze dentyści muszą być solidarni

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH