PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą: ma być dobrze!

ms
03-10-2017, 09:35
Opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą: ma być dobrze! Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia (foto: Fotolia/PTWP)
Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia przedstawiła rozwiązania przygotowywane przez resort zdrowia, a mające skutkować efektywną walką z epidemią próchnicy wśród najmłodszego pokolenia Polaków. Będzie dobrze?

W piśmie podpisanym przez Józefę Szczurek-Żelazko. Można przeczytać m.in. 

Powstał projekt założeń do ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, która wprowadzi zmiany organizacyjne służące poprawie dostępności do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych dla uczniów. Elementem nowej ustawy będzie wdrożenie opieki nad dziećmi i młodzieżą sprawowanej w szkole, skoordynowanej z zespołem POZ, pod którego opieką pozostaje uczeń oraz lekarzem dentystą. Umożliwi to zwiększenie efektywności działań w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i opieki profilaktycznej.

Koordynująca rola pielęgniarki i higienistki
Istotą proponowanych rozwiązań jest określenie koordynującej i monitorującej roli pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania albo higienistki szkolnej w zapewnieniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami.

Wspólna dokumentacja medyczna
Narzędziem umożliwiającym pozyskiwanie informacji niezbędnych do realizacji tego zadania, zarówno od zespołu POZ, jak i lekarza dentysty będzie wspólna ujednolicona dokumentacja medyczna ucznia.

Egzekwowanie wykonywania zaleceń dentysty
W odniesieniu do opieki stomatologicznej zakłada się współdziałanie pielęgniarki albo higienistki szkolnej z lekarzem dentystą w zakresie zdrowia jamy ustnej, monitorowanie wykonywania przeglądów dentystycznych u uczniów oraz realizację zaleceń lekarza dentysty, prowadzenie programów profilaktycznych w zakresie zdrowia jamy ustnej oraz podejmowanie interwencji w przypadku, gdy zalecenia lekarza dentysty nie byłyby realizowane we wskazanych terminach.

Poprawa dostępności do usług stomatologicznych
Założeniem proponowanych rozwiązań jest poprawa dostępności uczniów do świadczeń stomatologicznych w gabinetach zlokalizowanych w szkołach, bądź współpracujących ze szkołą, a uzupełnieniem tych rozwiązań będą dentobusy.

Dobra robota zespołu na rzecz poprawy stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci
To zespół do spraw opracowania rozwiązań na rzecz poprawy stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci (powołany przez ministra zdrowia) opracował rozwiązania w tym obszarze. Rekomendowane przez zespół wprowadzenie stałej opieki profilaktycznej w celu zapobiegania próchnicy zębów jak również służącej wczesnemu jej wykrywaniu i leczeniu - zostało uwzględnione przy opracowaniu założeń do projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży.

Profilaktyka fluorkowa pod kontrolą
Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l metodą nadzorowanego szczotkowania zębów jest świadczeniem realizowanym przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną. Zgodnie z zaleceniami konsultanta krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej, świadczenie to będzie udzielane tej samej grupie dzieci w roku szkolnym 2017/2018 i w latach następnych.

POLECAMY W SERWISACH