PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Opieka stomatologiczna: kurs pełen raf

ms
13-03-2017, 12:22
Opieka stomatologiczna: kurs pełen raf Opieka stomatologiczna w Polsce - powód do zadumy
Sfrustrowani dentyści, pozbawieni należytej opieki pacjenci - to smutny obraz stanu opieki stomatologicznej w Polsce. Obraz, na którym trudno dopatrzeć się jasnej perspektywy i na którym pojawiają się wciąż coraz to nowe skazy, zostanie wystawiony pod publiczny osąd 18 marca 2017 r. w trakcie debaty ”Opieka stomatologiczna i problemy związane z wykonywaniem zawodu lekarza dentysty w Polsce”.

Jedna z dwóch części debaty poświęcona będzie problemom związanym z wykonywaniem zawodu lekarza dentysty

Jak wynika z Raportu przygotowanego przez Naczelną Izbę Lekarską, większość lekarzy dentystów wykonuje swój zawód w formie prywatnej praktyki zawodowej (indywidualnej/ specjalistycznej/ grupowej).
źródło: osaii

Brak perspektyw
Ciągle zmieniające się przepisy prawa, wzrastające koszty prowadzenia działalności, obciążenia administracyjne oraz brak rozsądnej i długofalowej polityki kadrowej powodują zmniejszenie rentowności praktyki zawodowej. Dodatkowo na polskim rynku znajduje się zbyt wiele podmiotów świadczących usługi stomatologiczne.

Nielogiczna polityka kadrowa
Sytuację tę pogłębiają zwiększane co roku (wbrew negatywnym opiniom samorządu lekarskiego) limity przyjęć na studia lekarsko-dentystyczne.
źródło: nil.org.pl

Zbyt duże obciążenia
Wprowadzenie obowiązku prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, czy separatorów amalgamatu wydaje się pomysłem słusznym w kontekście choćby ochrony środowiska, niewątpliwie przyczyni się jednak do zwiększenia obciążeń finansowych lekarzy dentystów.

Nierówność wobec prawa
Podkreślenia wymaga brak możliwości korzystania w pełni przez przedsiębiorców - lekarzy dentystów z uprawnień gwarantowanych ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

Ograniczenia w tym zakresie zawarte są w ustawie o zawodach lekarz i lekarza dentysty, która zabrania zatrudniania lekarza przez lekarza prowadzącego praktykę zawodową do innych czynności poza szkoleniowymi, co w opinii wielu prawników stanowi naruszenie art. 22 Konstytucji. Ponadto zdaniem większości lekarzy dentystów, przepis ten jest zapisem archaicznym i nie odzwierciedla on obecnego modelu polskiej praktyki stomatologicznej. Potwierdza to również Raport z ogólnopolskiego badania przeprowadzonego wśród lekarzy dentystów, gdzie jednym z postulatów wobec samorządu jest zniesienie zakazu zatrudniania lekarzy w praktykach lekarskich.
źródło: oil.szczecin.pl

Utrudniony rozwój zawodowy
Brak możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach specjalizacji lekarsko-dentystycznych, deprecjacja zawodu lekarza dentysty oraz pogarszająca się sytuacja zawodowa i ekonomiczna najstarszych lekarzy to również istotne aspekty, które zostaną uwzględnione w debacie.

Cześć debaty poświęcona będzie także opiece stomatologicznej w Polsce i jej jakości.

Obecnie w Polsce zdecydowana większość lekarzy dentystów funkcjonuje w ramach sektora prywatnego.  Znajdują się w nim  również Ci, którzy mają podpisaną umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ

SŁOWA KLUCZOWE
OIL w Szczecinie   NRL   opieka stomatologiczna  

POLECAMY W SERWISACH