• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Okres dostosowawczy, dotyczący pomieszczeń i sprzętu, przesunięty ma być do końca 2017 r.

ms
06-08-2015, 11:52
Okres dostosowawczy, dotyczący pomieszczeń i sprzętu, przesunięty ma być do końca 2017 r. Przesunięcie w czasie przepisów w zakresie pomieszczeń i sprzętu (foto: pixabay)
Taką deklarację złożył minister zdrowia Marian Zembala uczestniczący w posiedzeniu Prezydium NRL (5 sierpnia).

Sprawa dotyczy, wygasającego z końcem 2016 r., okresu dostosowawczego, jaki prowadzący praktyki i podmioty dostali na uzupełnienie wymogów, w zakresie pomieszczeń i sprzętu. Informację taką przekazał na portalu Autonomia Stomatologów Andrzej Cisło, wiceprezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

Sprawa jest już w sensie decyzyjnym podjęta na szczeblu Ministerstwa Zdrowia.  Okres dostosowawczy zostanie przedłużony o rok (do końca 2017 r.) – pisze Andrzej Cisło.

Z art. 207. 1 ustawy o działalności leczniczej wynika, iż podmiot wykonujący działalność leczniczą w dniu wejścia w życie ustawy, niespełniający wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1, dostosuje pomieszczenia i urządzenia do tych wymagań do 31 grudnia 2016 r.

Przytoczmy zatem przepis ustawy dotyczący zmienionych wymagań. Dotyczą one w szczególności warunków:
1) ogólnoprzestrzennych;
2) sanitarnych;
3) instalacyjnych.

Minister zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, określić miał, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, a także rodzajem wykonywanej działalności i zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH