PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Okrągły Stół z Nałęczowa przyjeżdża do Warszawy

ms
19-04-2017, 08:00
Okrągły Stół z Nałęczowa przyjeżdża do Warszawy Leszek Dudziński , wiceprezes NRL (foto NIL-M.Jakubiak)
Leszek Dudziński wiceprezes NRL tłumaczy w rozmowie z infoDENT24.pl dlaczego uczestnicy Konferencji Okrągłego Stołu Nałęczów przyjadą obradować do... Warszawy (24 i 25 kwietnia). Ważniejszy jednak od miejsca będzie przebieg Konferencji, a ten zapowiada się frapująco. Warto nadsłuchiwać wieści z warszawskiego spotkania, bo podejmowane będą tematy głęboko dotykające środowisko lekarzy dentystów. Jakie?

Nałęczów – Warszawa wspólna sprawa? Po raz pierwszy, odbywająca się od niemal dwudziestu lat, Międzynarodowa Konferencja Okrągłego Stołu Nałęczów zorganizowana zostanie w stolicy, a główną rolę nie odegra w niej, jak co roku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ale Naczelna Rada Lekarska, skąd ta – raczej nieoczekiwana – zmiana?
Leszek Dudziński, wiceprezes NRL i przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL: Powodów było kilka. Jednym z nich jest fakt, że niedawno temu z czynnego życia akademickiego wycofała się prof. Teresa Bachanek, prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej „Sapientia” - i co w tym kontekście najważniejsze - spiritus movens Okrągłego Stołu. Naczelna Rada Lekarska uznała, że w tej sytuacji Konferencję Okrągłego Stołu należałoby wesprzeć.

Sentyment, czy obowiązek wobec środowiska akademickiego?
To najmniej adekwatne określenia. Faktem jest, że dotychczas uczestnikami Konferencji Okrągłego Stołu byli przede wszystkim pracownicy uniwersytetów kształcących przyszłych lekarzy dentystów oraz członkowie stomatologicznych towarzystw naukowych, ale nie zapominajmy, że wszyscy oni są członkami samorządu lekarskiego. Zniknięcie nałęczowskiej konferencji z mapy corocznych wydarzeń odbyłoby się zatem ze znaczną szkodą nie tylko dla świata nauki, ale także dla całego środowiska lekarzy dentystów.

Postanowiliśmy przeciwdziałać temu zagrożeniu. Pamiętajmy, że zgodnie z ustawą o izbach lekarskich, samorząd nasz zobligowany jest do organizacji szkolenia zawodowego, do opiniowania oraz wnioskowania w sprawach kształcenia przeddyplowego lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych. Jako samorząd, mamy obowiązek prowadzenia współpracy z uczelniami, z instytutami i towarzystwami naukowymi.

Obowiązek jest ważny, ale mało konkretny, czy jest szansa, aby właśnie konkrety pojawiły się w wyniku obrad Okrągłego Stołu Nałęczów – Warszawa? Co dentyści będą mieli z tego, że sto osób spotka się w stolicy, aby odbyć kolejną akademickiej debatę, chociaż być może będzie to debata w bardziej otwartej formule niż wcześniejsze, ograniczone w zasadzie do środowiska prodziekanów uniwersytetów medycznych.
Słyszymy o konieczności budowy nowej formuły funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Zapowiadane są zmiany ustawowe, które mogą skutkować przemodelowaniem zasad finansowania uczelni, także uniwersytetów medycznych. Mówi się o nowej roli szkoły zawodowej. Nie chcemy być tylko, mniej lub bardziej skutecznym recenzentem tworzonego prawa, które będzie miało istotny wpływ na kondycję zawodu lekarza dentysty w Polsce. Staramy się wyprzedzać fakty. Dlatego też zaprosiliśmy do udziału w Konferencji m.in. Konstantego Radziwiłła ministra zdrowia oraz Łukasza Szumowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

SŁOWA KLUCZOWE
LDEK   PES   szkolenia dla dentystów   Leszek Dudziński  

POLECAMY W SERWISACH