PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

NRL wielowątkowo o wykonywaniu zawodu lekarza dentysty w Polsce

ms
19-08-2016, 21:26
NRL wielowątkowo o wykonywaniu zawodu lekarza dentysty w Polsce Prezydium NRL o sprawach lekarzy dentystów (foto: M. Jakubiak/NIL)
Po prześledzeniu zagadnień, jakimi zajmowało się Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podczas spotkania z lekarzami dentystami (19 sierpnia) zastanawia długa lista spraw wymagająca przedyskutowania, analizy i ostatecznie zapewne załatwienia. Dobrze, że ktoś chce się nimi zajmować, niedobrze, że wciąż jest ich tak wiele.

Oto to, o czym dyskutowano w siedzibie NIL w Warszawie.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej spotkało się z lekarzami dentystami działającymi w organach Naczelnej Izby Lekarskiej m.in. w Naczelnej Radzie Lekarskiej, w Naczelnym Sądzie Lekarskim, w zespole Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, w Naczelnej Komisji Rewizyjnej, w Krajowej Komisji Wyborczej oraz będących członkami komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej. Mimo sezonu urlopowego z wielu miejsc w Polsce przyjechało 36 lekarzy dentystów.

Omówiono następujące problemy dotyczące wykonywania zawodu lekarza dentysty w Polsce:

I Zagadnienia samorządowe:

1. Współpraca lekarzy i lekarzy dentystów w organach Naczelnej Izby Lekarskiej.

2. Postulat wzmocnienia głosów oddawanych przez lekarzy dentystów na stanowiska dedykowane lekarzom dentystom w organach samorządu zawodowego.

3. Utrzymanie wspólnego samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

4. Brak możliwości wpływu środowiska lekarzy dentystów na rozwiązywanie bieżących problemów tej grupy zawodowej.

5. Brak demokratycznie wybranej reprezentacji środowiska lekarzy dentystów w NRL.

II Problemy dotyczące kształcenia lekarzy dentystów:

1. Zmiana punktów edukacyjnych w ramach kształcenia ustawicznego.

2. Dostęp do kształcenia specjalizacyjnego (zwłaszcza w przypadku specjalizacji „deficytowych” tj. chirurgia stomatologiczna, chirurgia szczękowa).

3. Utrzymanie stażu podyplomowego (staż powinien być bezpłatny).

4. Reorganizacja zagadnień związanych prowadzeniem stażu podyplomowego i szkolenia specjalizacyjnego: lekarz szkolący powinien otrzymywać certyfikat po zaliczeniu stażu przez stażystę, lekarz specjalista, pod nadzorem którego odbywała się specjalizacja powinien otrzymywać certyfikat po zdaniu przez szkolonego egzaminu specjalizacyjnego.

5. Szkolenie specjalizacyjne powinno się odbywać wyłączenie pod nadzorem lekarza specjalisty II stopnia.

6. Kursy prowadzone przez podmioty prywatne powinny kończyć się sprawdzeniem uzyskanej wiedzy, a nie tylko wydaniem certyfikatu potwierdzającym udział.

7. Standardy akredytacyjne dla jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne.

III Problemy dotyczące wykonywania zawodu lekarza dentysty:

1. Pilne utworzenie w Ministerstwie Zdrowia stanowiska osoby odpowiedzialnej za stomatologię - KS ORL w Olsztynie

2. Naruszanie zasad podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonywania zawodu lekarza (zakaz „niewłaściwej reklamy”).

3. Wzrost obciążeń administracyjnych związanych z prowadzeniem indywidualnych praktyk lekarskich.

4. Zasady finansowania świadczeń stomatologicznych przez NFZ (konieczne zmiany w nakładach na stomatologię oraz zamiany zakresów świadczeń).

5. Jaki charakter powinno mieć finansowanie świadczeń: czy kapitacyjne, czy za procedury, czy za efekt przeliczeniowy?

SŁOWA KLUCZOWE
KS NRL   samorząd lekarski   NRL  

POLECAMY W SERWISACH