PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

NRL o normach czasu pracy lekarzy rezydentów

smn
02-12-2016, 11:00
NRL o normach czasu pracy lekarzy rezydentów Prezes NRL Maciej Hamankiewicz
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz popiera rozwiązania mające zakończyć proceder podpisywania odrębnych umów cywilnoprawnych na pełnienie dyżurów.

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował pismo do Stanisława Szweda sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym przekazuje poparcie samorządu lekarskiego dla ustaleń przedstawicieli Porozumienia Rezydentów i resortu pracy, które odbyło się 9 listopada 2016 r. Tematem spotkania był problem przekraczania norm czasu pracy lekarzy rezydentów oraz ostateczne ukrócenie praktyki podpisywania odrębnych umów cywilnoprawnych na pełnienie dyżurów medycznych, pomimo istniejącego stosunku pracy.

Przepisy zobowiązują podmiot szkolący do zawarcia z lekarzem rezydentem, na czas szkolenia specjalizacyjnego, umowy na pełnienie dyżurów medycznych. Przy czym przepisy nie precyzują, jaki ma to być typ umowy – umowa o pracę, czy umowa cywilnoprawna, pisze Maciej Hamankiewicz. Chodziło o to, by  podkreślić odrębność finansowania normalnych godzin pracy lekarza rezydenta od godzin przeznaczonych na pełnienie przez niego dyżurów medycznych. Jednak taki zapis odniósł zgoła niezamierzony skutek, bowiem  doprowadził do sytuacji, w której pomimo istniejącego między stronami stosunku pracy, podmioty szkolące zawierały ze specjalizującymi się lekarzami odrębne umowy cywilnoprawne na pełnie dyżurów medycznych.

Prezes NRL podkreśla, że lekarze rezydenci zakwalifikowani do odbywania rezydentury przed nowelizacją z 18 października 2010 r. zmieniającą rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 198, poz 1320),  realizują dyżury medyczne w ramach obowiązującej ich umowy o pracę. Omawiane zmiany powodują nierówne traktowanie pracowników zatrudnionych na jednakowych stanowiskach. Młodzi lekarze rezydenci są również dyskryminowani względem innych zawodów, do których nie stosuje się omawianych przepisów szczegółowych.

Maciej Hamankiewicz przypomina w swoim piśmie  wyroki Sądu Najwyższego z 2014 r. (syg. II UK 447/13 i II UK 482/13), w których jednoznacznie stwierdzał, że zawieranie odrębnych umów na pełnienie dyżurów medycznych przez podmioty medyczne z pracownikami (np. lekarzami, pielęgniarkami) zatrudnianym na postawie umowy o pracę jest niedozwolone. Pełnienie dyżurów przez lekarzy rezydentów odbywać się powinno zgodnie z kodeksem pracy. Powierzanie pełnienia dyżurów w trybie pozaetatowym powoduje także uszczuplenie składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prezes NRL przypomina także o innym problemie – notorycznie przekraczanej długości czasu pracy lekarzy rezydentów.  Przemęczenie i stres prowadzi do zwiększenia ryzyka błędu i szybkiego wypalenia zawodowego. Wszyscy wydają się zapominać, że lekarz po dyżurze powinien odpoczywać przez co najmniej 11 godzin oraz raz w tygodniu przez 35 godzin. Nieprawidłowości w zatrudnianiu lekarzy rezydentów powinny być jak najszybciej rozwiązane, by przynajmniej w ten sposób zahamować emigrację młodych lekarzy i poprawić ich warunki pracy, podkreśla Maciej Hamankiewicz.

Więcej: nil.org.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
Maciej Hamankiewicz   NRL   rezydentury  

POLECAMY W SERWISACH