PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

NIK pozytywnie o opiece stomatologicznej nad dziećmi w woj. lubelskim, ale…

ms
21-09-2017, 13:56
NIK pozytywnie o opiece stomatologicznej nad dziećmi w woj. lubelskim, ale… NIK o opiece stomatologicznej w lubelskich szkołach (foto: pixabay)
Promowany na Lubelszczyźnie model szkolnych gabinetów stomatologicznych jest bardzo cenny – uważa NIK i dodaje, że takie programy należy rozwijać, z tym że są województwa, w których praktycznie nie funkcjonują szkolne gabinety stomatologiczne, a poziom próchnicy wśród dzieci i młodzieży jest znacząco niższy niż w woj. lubelskim.

Z tej zależności NIK wysnuła wniosek, że tym bardziej pozytywnie ocenić należy działania Lubelskiego Oddziału NFZ i Urzędu Miasta Lublin. Kontrolerzy nie udzielili odpowiedzi na nasuwające się pytanie czy bez programu prozdrowotnego stan uzębienia dzieci i młodzieży na Lubelszczyźnie byłby jeszcze gorszy, czy po prostu podjęty wysiłek nie przynosi wymiernych rezultatów.

Ograniczenia
Zasadniczym problemem na Lubelszczyźnie (podobnie jak w całym kraju) jest fakt, iż NFZ nie zawsze miał możliwość zawarcia tylu umów, ile na danym obszarze było potrzebnych, aby zagwarantować opiekę wszystkim uczniom. Na terenie części powiatów zdarzały się problemy ze znalezieniem chętnych do prowadzenia szkolnych gabinetów stomatologicznych.

Błędy i uchybienia
Według kontrolerów NIK w sprawozdaniach doszło do zawyżenia liczby uczniów biorących udział w programie (w 2016 r. o 564 osoby). Także mierniki przyjęte przez samorząd (np. liczba uczniów i podmiotów uczestniczących w programie, wartość wydatkowanych środków) nie zawsze pozwalały na rzetelną ocenę skuteczności programu, nie zawsze były adekwatne do określonych celów (np. zmniejszenie występowania próchnicy, stworzenie świadomości profilaktyki i dbania o higienę jamy ustnej).

NIK wskazała także na błędy w prowadzeniu dokumentacji medycznej (np. na niekompletne zapisy potwierdzające wykonanie świadczeń).

Lubelskie na czele 
Województwo lubelskie jest miejscem, gdzie jedna z największych w kraju grup uczniów do 18 roku życia korzystała z zakontraktowanych przez NFZ świadczeń ogólnostomatologicznych w szkolnych gabinetach dentystycznych: w 2016 r. blisko 52 proc. dzieci i młodzieży skorzystało ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych (w tym 28 proc. w ramach pakietu skierowanego wyłącznie dla tej grupy - świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia).

W województwie lubelskim funkcjonowało najwięcej w kraju szkolnych gabinetów stomatologicznych, w których zakontraktowano usługi ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia.

Obecnie dzieci i młodzież w Polsce mogą korzystać ze świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych przez NFZ oraz jednostki samorządu terytorialnego realizujące programy polityki zdrowotnej - ale najczęściej poza szkołą, w ogólnodostępnych przychodniach. W większości województw w szkołach pozostały bowiem już tylko pojedyncze gabinety stomatologiczne zajmujące się leczeniem dzieci i młodzieży.

SŁOWA KLUCZOWE
stomatologia dziecięca   NIK   dentysta w szkole  

POLECAMY W SERWISACH