PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Nie ma zgody na uruchamianie konkursów na świadczenia stomatologiczne

ms
28-03-2017, 10:50
Nie ma zgody na uruchamianie konkursów na świadczenia stomatologiczne KS NRL brak zgody na konkursy (foto: pixabay)
Komisja Stomatologiczna NRL zdecydowanie sprzeciwia się uruchamianiu postępowań skutkujących zawieraniem nowych umów o udzielanie świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego. Dlaczego?

Głos samorządu lekarzy i lekarzy dentystów ignorowany był przez Ministerstwo Zdrowia w trakcie tzw. konsultacji przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z 2 marca 2017 r. dotyczących szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Krytykowane rozporządzenie weszło jednak w życie. Na jego podstawie prezes NFZ wydał zarządzenie, które określa szczegółowe warunki prowadzenia konkursów na leczenie stomatologiczne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Co musi się stać, aby głos KS NRL o nieorganizowanie konkursów w oparciu o oprotestowane przepisy został wysłuchany? Trudno sobie wyobrazić scenariusz, który by odpowiadał postulatom lekarzy dentystów, powtarzających za każdym razem te same argumenty. Argumenty ignorowane dotychczas przez urzędników przy ulicy Miodowej w Warszawie.

KS NRL po raz kolejny wskazała na niezgodne z prawem przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z 2 marca 2017 r.:
– określające kryteria wyboru ofert niezgodnie z delegacją ustawową (część kryteriów jest niezwiązanych z jakością, ciągłością lub kompleksowością świadczeń);
–  powodujące niemożność dotrzymania przez Narodowy Fundusz Zdrowia zasady nakazującej równe traktowanie oferentów (kryteria wyboru ofert jawnie dyskryminujące część oferentów);
- omijające istotne problemy opieki stomatologicznej w tym: brak opieki systemowej nad dziećmi i niepełnosprawnymi, braki w edukacji, niską „zgłaszalność” rodziców z dziećmi oraz znikomą realizację świadczeń profilaktycznych;
- zakładające preferowanie dużych podmiotów przy wyborze ofert (punktowanie ilości wykonywanych procedur, praca w dni wolne, świadczenie usług z kilku zakresów) bez uzasadnienia takiego działania społeczną potrzebą zdrowotną,  co w efekcie  skutkowało będzie ograniczeniem wyboru lekarza przez pacjenta.

W stanowisku KS NRL nr 3/VII/2017 (uwaga: dokument wewnętrzny, a więc ostateczna treść stanowiska będzie jeszcze dyskutowana) czytamy m.in.:
Komisja Stomatologiczna NRL nie wyraża zgody, na taki bezprecedensowy sposób traktowania leczenia stomatologicznego pacjentów w Polsce. Oczekujemy powstrzymanie się od wszczęcia postępowań w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami, w zakresie świadczeń stomatologicznych i  podjęcia wspólnych prac nad nowym kształtem rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki  zdrowotnej.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   KS NRL   kontraktowanie   konkursy stomatologia  

POLECAMY W SERWISACH