PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

NFZ miesza w specjalizacjach, utrudniając ich realizację

ms
29-06-2015, 08:05
NFZ miesza w specjalizacjach, utrudniając ich realizację Specjalizacje: konieczne korekty (foto: pixabay)
NRL wskazuje, że poważną przeszkodą w efektywnej realizacji programów niektórych specjalizacji, szczególnie lekarsko-dentystycznych, jest niewystępowanie procedur objętych programem specjalizacji w koszyku świadczeń gwarantowanych w systemie publicznym.

W takich warunkach realizacja programu specjalizacji lekarsko-dentystycznych jest w praktyce uzależniona od zasobności pacjentów.

NRL chce, aby minister zdrowia opracował wreszcie jasne kryteria tworzenia nowych specjalizacji lekarskich i lekarsko – dentystycznych, które nie wynikałyby z nieuzasadnionych merytorycznie wskazań NFZ.

To NFZ właśnie wprowadza nieuzasadnione merytorycznie, arbitralne wymogi kwalifikacji personelu do wykonywania określonych świadczeń. Takie działania naruszają prawa nabyte lekarzy i lekarzy dentystów, którzy przed wejściem restrykcyjnych regulacji z powodzeniem wykonywali danego rodzaju świadczenia – argumentuje NRL.

Rada uważa, że należy przeanalizować narzucane przez NFZ wymogi kwalifikacji personelu do wykonywania określonych świadczeń, pod kątem zwiększenia ich wykonywania przez specjalistów pierwszego stopnia, zwłaszcza w specjalnościach niezabiegowych.

Finansowanie szkolenia specjalizacyjnego
Rada uważa, iż konieczne jest także stworzenie jasnych zasad finansowania szkolenia specjalizacyjnego, przede wszystkim ze środków publicznych lub ze środków pracodawcy lekarza/lekarza dentysty.

Należy również dążyć do tego, aby możliwość zrealizowania programu specjalizacji nie zależała od finansowania przez NFZ, czy, jak to ma miejsce w specjalnościach lekarsko-dentystycznych, od zamożności pacjenta.

Trzeba także przyjąć zasadę, że każdy specjalizujący się lekarz/lekarz dentysta będzie miał możliwość odbycia szkolenia w ramach rezydentury.

Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za szkolenie specjalizacyjne
Samorząd lekarski ponawia postulat wprowadzenia wynagradzania dla osób odpowiedzialnych za kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów, a w szczególności dla kierowników specjalizacji, na których spoczywa ciężar nadzoru nad działaniami zawodowymi specjalizującego się lekarza/lekarza dentysty i czynionymi przez niego postępami, właściwym przygotowaniem go do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, a przede wszystkim odpowiedzialność za to, że osoba wykształcona pod jego kierunkiem daje rękojmie należytego wykonywania świadczeń specjalistycznych.

 Zwiększenie liczby podmiotów uprawnionych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego 
Obecnie dużym problemem w dostępie do szkolenia specjalizacyjnego, szczególnie w specjalnościach lekarsko-dentystycznych, jest zbyt mała liczba miejsc akredytowanych. Zmiany w tym zakresie można rozpocząć od urealnienia wymogów akredytacji do niezbędnego minimum, jednak zapewniającego jakość indywidualnego kształcenia.

Celowa jest też ponowna weryfikacja czasu trwania niektórych specjalizacji, m.in. poprzez ocenę programów specjalizacji pod kątem realności szkolenia w zakresie wyjątkowo rzadkich procedur. 

NRL wskazuje, że poważną przeszkodą w realizacji programu niektórych specjalizacji, szczególnie lekarsko-dentystycznych, jest niewystępowanie procedur objętych programem specjalizacji w koszyku świadczeń gwarantowanych w systemie publicznym, co sprawia, że realizacja programu specjalizacji jest w praktyce uzależniona od zasobności pacjentów.

POLECAMY W SERWISACH