PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Na NFZ dla dzieci - zdjęcie pantomograficzne z opisem

ms
06-05-2016, 09:43
Na NFZ dla dzieci - zdjęcie pantomograficzne z opisem Zdjęcie pantomograficzne z opisem - gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego u dzieci i młodzieży (foto: pixabay)
Rada Przejrzystości AOTMiT uznała za zasadne zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „23.0304 - Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem” jako gwarantowanego z zakresu leczenia stomatologicznego u dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, ale…

Rada Przejrzystości zauważyła, że oceniana technologia jest finansowana ze środków publicznych, a wnioskowana zmiana dotyczy jedynie rozszerzenia refundacji świadczenia o skierowania wystawiane przez specjalistów stomatologii dziecięcej. Obecnie świadczenie „23.0304 - Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem” w połączeniu ze świadczeniami z chirurgii stomatologicznej i periodontologii udzielane jest jeden raz na trzy lata oraz dwa razy w trakcie całego leczenia ortodontycznego (w uzasadnionym przypadku).

Tylko w uzasadnionych przypadkach 
Rada wyjaśnia, że ocena radiologiczna jest szczególnie ważna w przypadku pacjentów z zaburzeniami ogólnoustrojowymi (np. niedoborami odporności, leczonych lekami immunosupresyjnymi), a także przy podejrzeniach anomalii zębowych, ognisk zapalnych, czy zmian nowotworowych w kościach szczęk. Nie ma natomiast uzasadnienia, aby wykonywać zdjęcia pantomograficzne w całej populacji (np. do oceny rozwoju zębów). Zwłaszcza przewidziany w opisie świadczenia cel badania: „ocena stanu rozwojowego” mógłby wykraczać poza uzasadnione medycznie sytuacje.

W ocenie Rady, wytyczne praktyki klinicznej (AAPD z 2012 r., ADA/USHHS z 2012) zalecają wykonywanie zdjęć pantomograficznych w uzasadnionych klinicznie przypadkach. Wniosek jest zgodny z opinią ekspertów klinicznych. Nie odnaleziono jednak rekomendacji refundacyjnych dla zdjęcia pantomograficznego.

Uprawnienia do wystawiania zleceń 
Zawarte w zleceniu ograniczenie uprawnień do wystawiania skierowania do „lekarza dentysty posiadającego specjalizację w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub lekarza dentysty w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie" pozostaje w sprzeczności z treścią rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, zgodnie z którym, świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży mogą być realizowane również przez lekarzy dentystów bez dodatkowych kwalifikacji.

Częściej niż raz na trzy lata 
Rada Przejrzystości sygnalizuje, że warto rozważyć przeznaczenie środków finansowych na stworzenie możliwości wykonywania zdjęć pantomograficznych częściej niż jeden raz na trzy lata, w uzasadnionych klinicznie przypadkach w ramach świadczeń ogólnostomatologicznych u dzieci i młodzieży (bez ograniczenia wydawania zlecenia do chirurgów stomatologicznych, periodontologów i ortodontów).

Ryczałt?
W ocenie Rady, korzystne jest zrezygnowanie z odrębnego finansowania tej procedury i uwzględnienie wykonywania zdjęć pantomograficznych w ramach ryczałtu za wykonywany zabieg. Diagnostyka radiologiczna w stomatologii jest bowiem częścią szerszego postępowania klinicznego, a odrębne finansowanie świadczenia sprzyja jego nadużywaniu.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
stomatologia dziecięca   AOTMiT   pantomogram  

POLECAMY W SERWISACH