PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

MZ szuka realizatora programu Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013 2015

08-05-2013, 00:02
MZ - od frontu (foto: infoDENT24.pl)
MZ - od frontu (foto: infoDENT24.pl)
Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013 2015 - w zakresie zadań na rok 2013

. Czasu jest niewiele, przyjmowanie ofert resort chce zakończyć 21 maja. 

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora w zakresie przeprowadzenia przedmiotowych badań epidemiologicznych i socjomedycznych i opracowania ich w formie raportu końcowego oraz przeprowadzenia edukacji dotyczącej zdrowia jamy ustnej.

Program zostanie sfinansowany z budżetu pozostającego w dyspozycji ministra zdrowia z części 46 Zdrowie, działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85149 Programy polityki zdrowotnej.

Udział własny realizatorów brak. Realizatorzy otrzymują środki publiczne z zastrzeżeniem działu V ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013. 217).

Wymagania stawiane oferentom

Pod względem formalnym oferta powinna zawierać:

1. pełną nazwę zgłaszającego ofertę,
2. adres do korespondencji,
3. numer telefonu i faksu,
4. potwierdzoną podpisem głównego księgowego nazwę banku i numer konta, na które mają
5. być przekazywane środki na realizację programu,
6. wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
7. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
8. statut jednostki,
9. informację o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju jak w przedmiocie konkursu,
10. kopię polisy OC,
11. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
12. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
13. wypełniony załącznik nr 1 do oferty.
 w formacie *pdf
 w formacie *rtf

POLECAMY W SERWISACH