PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

MZ o zamieszaniu wokół projektu ustawy o działalności leczniczej

ms
15-06-2017, 09:44
MZ o zamieszaniu wokół projektu ustawy o działalności leczniczej Ministerstwo Zdrowia tłumaczy projekt ustawy
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, które dotyczą projektu ustawy o działalności leczniczej, Ministerstwo Zdrowia przedstawiło wyjaśnienia.

Zmiany opisaliśmy w materiale: Projekt ustawy nacjonalizacyjnej? Wiele istotnych zmian w działalności leczniczej.

Wyjaśnienia Ministerstwa Zdrowia 

Dzierżawa pomieszczeń w publicznych placówkach ochrony zdrowia

SPZOZ nadal będzie mógł wynajmować swoje (zbędne) pomieszczenia, ale nie swoim podwykonawcom.

Obecna sytuacja rodzi wiele patologii (wiele podmiotów leczniczych działa w jednym szpitalu; zdarza się, że szpitale oddają najlepiej wycenione świadczenia tym właśnie podmiotom). MZ zaproponowano, aby dotychczasowe umowy w tym zakresie obowiązywały w okresie, na jaki zostały zawarte – jednak nie dłużej niż 3 lata od wejścia w życie projektowanej ustawy.

Inne ważne zmiany zawarte w projekcie nowelizacji

* Publiczne placówki służby zdrowia, które nie dostosowały się do warunków sanitarnych przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (termin mija z końcem 2017 r.), będą mogły dalej funkcjonować pod warunkiem, że pacjenci będą bezpieczni. Opinię w tej sprawie będzie wydawała Państwowa Inspekcja Sanitarna.

* Nowelizacja precyzuje przepisy Kodeksu wykroczeń – sankcje za wykonywanie działalności leczniczej bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą będą obejmowały wszystkich lekarzy, którzy pracują w zawodzie, a nie tylko podmioty lecznicze prowadzące zakłady lecznicze (jak dotychczas).

Świadczenia w publicznych placówkach ochrony zdrowia

Przekazy, które sugerują, że pacjenci zapłacą za świadczenia szpitalne (dotąd bezpłatne), są niezgodne z prawdą – uważa MZ.

W myśl proponowanych przepisów pacjenci będą mogli korzystać z odpłatnych świadczeń zdrowotnych w publicznej placówce ochrony zdrowia, o ile ta będzie świadczyła takie usługi, a pacjent będzie chciał skorzystać z odpłatnych świadczeń. Jednak to rozwiązanie w żaden sposób nie ograniczy uprawnień pacjentów do nieodpłatnych świadczeń – będą one udzielane na dotychczasowych zasadach.

Publiczne placówki ochrony zdrowia, które się na to zdecydują, będą musiały:

* zorganizować przebieg udzielania świadczeń w taki sposób, aby nie ograniczyć pacjentom dostępu do leczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia;

* zapewnić warunki udzielania świadczeń komercyjnych, które nie będą miały wpływu na leczenie pacjentów w ramach środków publicznych (odrębne: personel, sprzęt, pomieszczenia, źródła finansowania);

SŁOWA KLUCZOWE
Ministerstwo Zdrowia  

POLECAMY W SERWISACH