PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Minister zdrowia walczy z cukrem w diecie, ale o zębach nie pamięta

ms
21-10-2016, 12:50
Minister zdrowia walczy z cukrem w diecie, ale o zębach nie pamięta Cukier prywatną sprawą Polaków? (foto: pixabay)
Poseł Paweł Skutecki chciał wiedzieć, czy minister zdrowia zamierza ulegać rekomendacjom NRL w kwestii spożycia przez Polaków cukru. MZ odpowiada, że innej opcji niż restrykcje i uświadamianie nie ma, ale o zdrowych zębach nie pamięta.

Parlamentarzysta uważa, że zdrowie rodaków to ich osobista sprawa i nie wolno nikomu do niego się mieszać. Paweł Skutecki oburzony jest faktem, że Naczelna Rada Lekarska wzywa ministra zdrowia do podjęcia działań w celu zmniejszenia spożycia przez Polaków cukru. Samorząd lekarski stoi na stanowisku, że ograniczenie spożycia cukru jest najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania próchnicy i otyłości.

Katarzyna Głowala, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, zabrała głos w sprawie, wyjaśniając dlaczego spożycie cukru musi zmaleć, ale wśród powodów nie było słowa o zdrowiu jamy.

Nieprawidłowe żywienie jest obok palenia papierosów i niskiej aktywności fizycznej, głównym czynnikiem ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych, do których zalicza się choroby sercowo-naczyniowe, cukrzycę, otyłość, niektóre nowotwory i inne. Badania obserwacyjne i kliniczne wskazują, że zmieniając sposób żywienia - można zmniejszyć ryzyko występowania tych chorób. Przykładem mogą być badania DART, Indian Study oraz Lyon Diet Heart Study.

Co więcej, odpowiedni sposób żywienia zwiększa szanse chorych na wyzdrowienie, zwiększa skuteczność zarówno leczenia zachowawczego, jak i chirurgicznego oraz zmniejsza ryzyko powikłań. Dzięki temu zmniejsza się także istotnie czas hospitalizacji oraz obniżane są nawet o 30–50 proc. całkowite koszty leczenia.[2] Prawidłowe żywienie jest więc ważną częścią postępowania terapeutycznego.

Mając na uwadze fakt, że to właśnie lekarz stanowi pierwsze ogniwo w postępowaniu terapeutycznym pacjentów zdrowych i chorych, istotnym wydaje się angażowanie tej grupy zawodowej w propagowanie zasad prawidłowego żywienia. Dlatego też wszelkie opinie i sugestie Naczelnej Rady Lekarskiej są pożądane i bardzo cenne.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. poz. 1154) ograniczono dostęp do środków spożywczych zawierających znaczne ilości składników newralgicznych z punktu widzenia zdrowia publicznego, tj. cukier, tłuszcz, sól.

W jednostkach systemu oświaty zakazano także reklamy oraz promocji polegającej na zachęcaniu do nabywania niektórych środków spożywczych. Przewiduje się, że wdrożenie w życie zaproponowanych zmian przyniesie następujące korzyści:
- zmniejszenie częstości występowania żywieniowych czynników ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych,
- zahamowanie trendów wzrostowych nadwagi i otyłości, a co za tym idzie zmniejszenie częstości występowania chorób metabolicznych, chorób układu krążenia czy nowotworów dietozależnych,
- wydłużenie średniej dalszej długości trwania życia,
- zmniejszenie kosztów leczenia przewlekłych chorób niezakaźnych,
- zmniejszenie skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności,
- sukcesywne zwiększanie na rynku asortymentu żywności o obniżonej zawartości tłuszczu, cukrów i soli.

SŁOWA KLUCZOWE
dieta   cukierki na próchnicę  

POLECAMY W SERWISACH