PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Maciej Hamankiewicz do ministra zdrowia: potrzebna dyskusja na temat klauzuli opt-out

smn
12-09-2017, 07:59
Maciej Hamankiewicz do ministra zdrowia: potrzebna dyskusja na temat klauzuli opt-out Jak powinna zostać zmieniona klauza opt-out? (fix. pixabay)
Polskiej służbie zdrowia należy przywrócić bezpieczne dla organizmu ludzkiego normy czasu pracy, potrzebna jest dyskusja na temat kształtu klauzuli opt-out, postuluje  prezes NRL Maciej Hamankiewicz w piśmie do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.

Państwo powinno dążyć do poprawy środowiska pracy w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, a tymczasem coraz częściej pojawiają się informacje o zgonach lekarzy w miejscu pracy. Wiele z tych dramatycznych sytuacji może być związanych m.in. z przekraczaniem średniotygodniowych norm czasu pracy na podstawie klauzuli opt-out.

W tej sytuacji samorząd lekarski domaga się, by zawód lekarza przestał być zawodem szczególnie niebezpiecznym dla zdrowia osób, które go w Polsce wykonują, a lekarz wykonując swoją odpowiedzialną pracę powinien mieć zagwarantowaną możliwość regularnego odpoczynku, podkreśla prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz, w piśmie które skierował do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.

Niestety, sytuacja obecnie wygląda tak, że konieczność zapewnienia przez podmioty lecznicze dużej liczby świadczeń zdrowotnych przy niedostatecznym finansowaniu tych świadczeń i niedoborach kadr medycznych prowadzi do obarczania lekarzy nadmiernie dużą liczbą zadań i do nagminnego przekraczania norm czasu pracy.

Prawo zezwala na podpisywanie przez lekarzy zgody na pracę z przekroczeniem średniotygodniowej maksymalnej normy czasu pracy wynoszącej 48 godzin. Zgoda ta wprawdzie jest dobrowolna, ale jak pokreśla Maciej Hamankiewicz, z jednej strony troska o pacjentów, a z drugiej oczekiwania pracodawców sprawia, że lekarze podpisują zgodę na pracę w warunkach, które niewątpliwie są szkodliwe dla ich zdrowia.

Klauzula opt-out ma zapewnić należytą obsadę dyżurów lekarskich w godzinach nocnych. Samorząd lekarski zwraca uwagę, że – z uwagi na dyżury - w Polsce od wielu lat normy czasu pracy dla lekarzy są znacznie dłuższe niż dla pracowników zatrudnionych w innych branżach. Lata ciężkiej i odpowiedzialnej pracy, głównie w godzinach nocnych, negatywnie wpływa na stan zdrowia dyżurujących lekarzy.

Samorząd lekarski postuluje, by ustawodawca zaczął monitorować sytuację i stopniowo ograniczał przekraczanie norm czasu pracy na podstawie klauzuli opt-out. Już już sama dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy w art. 22 wskazuje, że dopuszczając możliwość stosowania klauzuli opt-out prawodawca unijny z góry zakładał, że stosowanie tej klauzuli w przyszłości trzeba poddawać dalszej weryfikacji. Wiadomo jednak, że na poziomie unijnym rozbieżności stanowisk między poszczególnymi krajami nie pozwoliły na nowelizację dyrektywy. Wobec tego dyskusję na temat zasadności dalszego obowiązywania wobec lekarzy odstępstwa od maksymalnej 48-godzinnej tygodniowej normy czasu pracy należy podjąć i przeprowadzić na szczeblu krajowym, podkreśla Maciej Hamankiewicz

SŁOWA KLUCZOWE
NRL   lekarz dentysta   czas pracy  

POLECAMY W SERWISACH