PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Kto na czele lekarzy dentystów?

ms
31-01-2014, 07:56
Kto na czele lekarzy dentystów? Kto na czele lekarzy dentystów?
Już oficjalnie wiadomo, że XII Krajowy Zjazd Lekarzy odbędzie się w Novotelu Airport Warszawie i potrwa od 20 do 22 marca 2014 r. W programie Zjazdu m.in. głosowanie nad kandydaturami do władz NRL. Pytanie czy nowe władze w Komisji Stomatologicznej oznaczać będą także nowe twarze? Wszystko jest możliwe.

W skład Komisji Stomatologicznej NRL wchodzą lekarze dentyści: członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej, przewodniczący komisji stomatologicznych okręgowych rad lekarskich albo osoby wskazane przez okręgową radę lekarską.

Każdy z lekarzy dentystów powinien sobie przypomnieć jakimi zadaniami w ich imieniu zajmuje się Komisja Stomatologiczna (przynajmniej powinna). Lista wcale nie jest krótka. Ograniczmy się zatem, do wybranych aspektów.

Przedstawianie opinii w sprawach i problemach dotyczących lekarzy dentystów w zakresie:
- organizacji ochrony zdrowia i zmian systemowych;
- indywidualnych i grupowych praktyk prywatnych lekarzy dentystów i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej;
- organizacji lekarskiego samorządu zawodowego;
- ordynacji wyborczej do organów izb lekarskich;
- etyki lekarskiej;
- młodych lekarzy dentystów i studentów stomatologii;
- ubezpieczeń lekarzy i lekarzy dentystów;
- lekarzy dentystów cudzoziemców;
- budżetu i finansów Naczelnej Izby Lekarskiej;
- spraw bytowych lekarzy dentystów i ich rodzin.

Komisja Stomatologiczna NRL powinna także:
- opracować projekt koszyka świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych, z uwzględnieniem priorytetów przyjętych przez Naczelną Radę Lekarską (udział w opracowaniu rzeczywistych cen tych świadczeń na podstawie przyjętych standardów);
- brać udział w pracach nad tworzeniem systemu ubezpieczeń dodatkowych w zakresie stomatologii;
- zbierać i analizować informacje o sytuacji epidemiologicznej ludności w zakresie zdrowia jamy ustnej;
- opracowywać i przedstawiać koncepcje kształcenia specjalizacyjnego lekarzy dentystów oraz sposobu uzyskiwania umiejętności oraz doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów;
- przedstawiać opinie do projektów aktów prawnych mających wpływ na wykonywanie zawodu lekarza dentysty oraz na działalność i organizację opieki stomatologicznej w kraju.

Komisja Stomatologiczna NRL ma również m.in.:
- inicjować, planować, organizować i koordynować politykę zagraniczną i współpracę międzynarodową Naczelnej Izby Lekarskiej w odniesieniu do lekarzy dentystów, w tym:
- proponować kierunki współpracy międzynarodowej i przynależności do międzynarodowych organizacji lekarzy dentystów;
- organizować spotkania, pobyty, brać udział w konferencjach międzynarodowych w kraju i za granicą;
- zbierać informacje dotyczące wykonywania zawodu lekarza dentysty i systemów opieki stomatologicznej finansowanej ze środków publicznych w krajach UE.

POLECAMY W SERWISACH