PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Kryteria ocen ofert w przetargach NFZ budzą zastrzeżenia NRL

ms
21-01-2016, 09:24
Kryteria ocen ofert w przetargach NFZ budzą zastrzeżenia NRL Kryteria ofert według NFZ do poprawki (foto: pixabay)
Część propozycji, zawartych w projekcie zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, budzi poważne wątpliwości – uważa NRL.

Zastrzeżenia prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczą m.in. wprowadzenia do oceny ofert kryterium „badania satysfakcji pacjenta”. 

- Porównanie ofert powinno następować w oparciu o obiektywne wskaźniki. Proponowane kryterium „badania satysfakcji pacjenta” warunku tego nie spełnia – uważa prezydium NRL.

Podobny problem stwarza propozycja premiowania w postępowaniach konkursowych oferentów współpracujących z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (poprzez przyznawanie ofertom dodatkowych punktów). Jak wiadomo, Agencja nie jest zobowiązana do zawarcia umów ze wszystkimi podmiotami wyrażającymi taką wolę i spełniającymi kryteria.

Nie koniec na tym. NRL negatywnie ocenia również kryterium „jakość - wyniki kontroli”.

O ile punkty ujemne mają grozić za „jakość - wyniki kontroli”, to - w ocenie prezydium NRL - punkty te mogą być przyznawane wyłącznie za stwierdzone w toku kontroli naruszenia dotyczące ściśle pojmowanej jakości udzielanych świadczeń. W związku z tym - w ocenie NRL – należałoby wykreślić z projektu zarządzenia takie uchybienia, które nie dotyczą jakości świadczeń zdrowotnych, lecz naruszenia zasad rozliczeń z NFZ.

Wykreśleniu powinny zatem podlegać takie kryteria jak:
1) nieprawidłowe prowadzenie list oczekujących;
2) nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń;
3) nieprzekazanie do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie informacji o zamierzonych zmianach podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności;
4) nieuzgodniona z NFZ zmiana harmonogramu udzielania świadczeń;
5) przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których dokonano płatności nienależnych środków finansowych.

W tym kontekście samorząd lekarski przypomina, że nie zgadzał się na przyznawanie punktów ujemnych w toku postępowania konkursowego. Wszak nie jest to kryterium obiektywne i nie spełnia warunku równego traktowania podmiotów, a to dlatego, że podmioty, które dotychczas nie miały kontraktu z NFZ - nie są obciążone ryzykiem posiadania punktów ujemnych. Możliwe są też sytuacje, w których dwa podmioty, mające kontrakt z NFZ, dopuściły się takich samych naruszeń, jednak tylko jeden z nich był kontrolowany przez NFZ i tylko ten jeden obciążony zostanie punktami ujemnymi.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   NRL   kontraktowanie 2016   kryteria oceny ofert  

POLECAMY W SERWISACH