PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kontraktowanie świadczeń na 2013 r. nic nowego pod słońcem

23-01-2013, 23:58
Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował właśnie informację dotyczącą kontraktowania świadczeń na 2013 r. Okazuje się jednak, że w przypadku leczenia stomatologicznego wszystkie informacje, podane jako obowiązujące w 2013 r., pochodzą z 2010 r. Tak naprawdę można zatem orzec: kontraktowanie 2013 r. - nic nowego pod słońcem.

Dla przypomnienia prezentujemy najważniejsze przepisy wynikające z zarządzenia Nr 55/2010/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 14 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne. To te konkretne zarządzenie urzędnicy NFZ dołączyli do informacji o kontraktowaniu świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego w 2013 r. W celu ułatwienia korzystania z tego zarządzenia wszystkie miejsca, w których prezes NFZ przywołuje załączniki, zaopatrzyliśmy w linki odsyłające do źródła.

 

Zarządzenie Nr 55/2010/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 14 września 2010 r.

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne

Na postawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Zarządzenie określa postępowanie w sprawie zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne, a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy w tym rodzaju oraz warunki dodatkowo oceniane w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie jej zawarcia.

§ 2.

SŁOWA KLUCZOWE
newsDENT   NFZ   kontraktowanie   Inicjatywy   Kontraktowanie  

POLECAMY W SERWISACH