PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Komunikacja lekarz dentysta - pacjent. Wyniki europejskiego badania.

ms
20-10-2016, 08:50
Komunikacja lekarz dentysta - pacjent. Wyniki europejskiego badania. Inga Kołomyjska, dyrektor zarządzająca KIKO Business Solutions
W ramach europejskiego projektu COMDENT zapytano lekarzy dentystów w: Austrii, Grecji, Polsce i Rumunii. jak postrzegają komunikację z pacjentem, czego potrzebują w zakresie takiej komunikacji, a także co jest dla nich ważne w tym obszarze.

Komunikacja lekarza dentysty z pacjentem jest integralną częścią praktyki zawodowej i jak każda umiejętność, może być ulepszana, zmieniana. 

Wyniki badania COMDENT można znaleźć w „Międzynarodowej analizie porównawczej potrzeb lekarzy dentystów w obszarze komunikacji interpersonalnej z pacjentem”.

Celem przeprowadzonych analiz było pogłębienie wiedzy z zakresu potrzeb lekarzy dentystów w obszarze komunikacji interpersonalnej m.in.:
- budowania relacji z pacjentem;
- komunikacji z pacjentem odczuwającym lęk przed interwencją medyczną;
- radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
- szczegółowych potrzeb w kwestii tego co ważne w komunikacji lekarza stomatologa z pacjentem.

Szczegółowe badania i analizy potrzeb lekarzy dentystów w czterech krajach Unii Europejskiej trwały ok. 10 miesięcy (w 2015 i w 2016 r.) i były oparte nie tylko na ankietowych badania ilościowych, ale także na pogłębionych badaniach jakościowych.

Ponad 80 proc. europejskich lekarzy dentystów, biorących udział w badaniu, stwierdziło, że nie odebrało klasycznej edukacji (w ramach studiów) w obszarze komunikacji interpersonalnej z pacjentem.

W pogłębionych wywiadach dentyści potwierdzili ten fakt i zaznaczali, że czasami, jeszcze jako studenci, mogli obserwować starszych kolegów w ich pracy, jednakże nie mieli okazji uczestniczyć w oddzielnych zajęciach, wykładach czy warsztatach - tylko tego zagadnienia dotyczących.

Ponad 78 proc. badanych dentystów zgłosiło silną potrzebę edukacji i szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej na: wysokim, bardzo wysokim, albo niezwykle wysokim poziomie.

- Lekarze stomatolodzy z otwartością dzielili się przemyśleniami, doświadczeniami, a także radami dla koleżanek i kolegów - podkreśla Inga Kołomyjska, dyrektor zarządzająca KIKO Business Solutions (współorganizator badań).

- Zakres zagadnień w tematyce komunikacji interpersonalnej, istotnych dla stomatologów, jest szeroki, jednak we wszystkich krajach dentyści podkreślali szczególnie potrzebę uzyskania głębszej wiedzy z zakresu m.in.: kształtowania  satysfakcjonującej relacji dentysta - pacjent, techniki radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach, techniki pracy z pacjentem, który boi się usługi dentystycznej, rozwoju umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej i znajomość technik radzenia sobie ze stresem – dodaje Inga Kołomyjska. 

Co ciekawe, analiza potwierdziła wiele podobieństw pomiędzy dentystami w różnych krajach. W części punktów potrzeby dentystów są podobne we wszystkich czterech, biorących udział w badaniu, państwach. Z kolei w niektórych odpowiedziach można było zauważyć rozbieżności pomiędzy krajami, mogące wynikać z różnic kulturowych, jak też z różnic w rozumieniu wybranych struktur lingwistycznych.   

SŁOWA KLUCZOWE
komunikacja_z_pacjentem  

POLECAMY W SERWISACH