PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Komisja Stomatologiczna NRL - długa lista do dyskusji

19-11-2012, 05:42
Komisja Stomatologiczna NRL długa lista do dyskusji
Komisja Stomatologiczna NRL długa lista do dyskusji
Komisja Stomatologiczna NRL będzie obradowała 3 grudnia 2012 r.

Spotkanie zaplanowano na pięć godzin, i w trakcie tych pięciu godzin z pewnością nie zabraknie tematów do dyskusji. Obradom przewodniczyć ma Anna Lella, wiceprezes NRL i szefowa KS NRL.

Wśród tematów zaplanowano m.in. sprawozdanie z działalności przewodniczącej KS NRL, ale nie tylko, bo Andrzej Baszkowski, przewodniczący Grupy Roboczej KS NRL do spraw negocjacji z NFZ przedstawić ma informację na temat prac Grupy.

Przypomnijmy, że w trakcie jednego z takich spotkań (we wrześniu 2012 r.) Fundusz zobowiązał się do przygotowania statystyki często popełnianych błędów przez lekarzy stomatologów, ujawnianych podczas kontroli. Takie uzgodnienia zapadły podczas spotkania prezes NFZ Agnieszki Pachciarz z przedstawicielami Komisji Stomatologicznej NRL, a dokładniej z jej wiceprezesem Anną Lellą i Andrzejem Baszkowskim przewodniczącym Grupy Roboczej KS NRL ds. negocjacji z NFZ. Dane NFZ mają wskazywać lekarzom jakie błędy (świadomie lub nie) najczęściej popełniają. O kontrowersjach wokół efektów spotkania KS NRL - NFZ pisaliśmy wcześniej.

Patrz także Co powinna zawierać lista postulatów lekarzy dentystów wysuwanych wobec NFZ?
Komisja Stomatologiczna NRL - wiele problemów do dyskusji
W trakcie posiedzenia Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej przedstawione mają być także informacje na temat programów profilaktycznych realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Uczynić ma to dr n. med. Elżbieta Małkiewicz z Departamentu Matki i Dziecka MZ.

Zebrani dowiedzą się także o sprawach omawianych podczas spotkania Grupy Roboczej Rady Europejskich Lekarzy Dentystów (CED) ds. kontroli zakażeń i gospodarowania odpadami medycznymi, które odbyło się w Gdańsku (sprawozdanie przedstawi Anna Śpiałek - członek Grupy).

Omówienie mają być również problemy wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych (m.in. polityka bezpieczeństwa dokumentacji medycznej, obowiązki lekarza a GIODO). Wiedzę na ten temat przekazać ma Małgorzata Lindorf.

Komisja Stomatologiczna NRL zajmować się będzie także informacją zespołu ds. praktyk lekarskich na temat problemów związanych z prowadzeniem praktyki. Jerzy Gryko i Wojciech Ratajczak , omawiać będą m.in.:

- sprawy rejestrowe;

- obowiązki wynikające z przepisów rozporządzenia w sprawie standardów wyposażenia pomieszczeń podmiotów leczniczych;

- wyniki kontroli służb "sanepidu" i urzędów skarbowych.

Przewidziano poza tym dyskusję związaną z treścią pisma Sanepid to nie wszystko skierowanego do Prezydium NRL przez dr. n. med Marcina Wrzuś Wielińskiego, prezesa Stowarzyszenia Czyste Leczenie.

SŁOWA KLUCZOWE
newsDENT   NRL   Komisja Stomatologiczna   Wydarzenia  

POLECAMY W SERWISACH