PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Jeden gabinet stomatologiczny na 200 szkół! Co dalej?

ms
18-09-2017, 08:08
Jeden gabinet stomatologiczny na 200 szkół! Co dalej? Mamy 415 gabinetów stomatologicznych w szkołach. (foto: pixabay)
Poseł Paweł Bańkowski  przekazał infoDENT24.pl informację, sygnowaną przez wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, na temat liczby gabinetów stomatologicznych w szkołach. Wychodzi 15 gabinetów na 1000 szkół (1,5 proc.). Jest wiele do zrobienia, problem w tym co robić?

- Ile powstało szkolnych gabinetów stomatologicznych od czasu expose premier Beaty Szydło, w którym powiedziała m.in.: Jak wielokrotnie zapowiadaliśmy, będziemy realizować program tworzenia gabinetów stomatologicznych i lekarskich w szkołach – zapytał poseł Paweł Bańkowski.

- Czy i kiedy zrealizowana zostanie obietnica z 18 listopada 2015 r. (tworzenia w szkołach gabinetów stomatologicznych) – dopytywał się poseł.

Poseł wniósł także o przedstawienie programu wdrażania obietnicy tworzenia gabinetów stomatologicznych w szkołach, wraz ze szczegółowym harmonogramem powstawania tych gabinetów w placówkach szkolnych w poszczególnych województwach.

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko udzieliła posłowi takiej oto odpowiedzi:

Plan działania rządu
Zapowiedziane w exposé Pani Premier Beaty Szydło zmiany organizacji opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą wymagały w pierwszej kolejności dyskusji z gronem ekspertów sprawujących opiekę lekarską, pielęgniarska i stomatologiczną nad uczniami.

Kolejnym etapem jest stworzenie ram prawnych i finansowych dla wypracowanej koncepcji zmiany.

Trwają prace nad projektem założeń do ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Gabinety w szkołach dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2015/2016. Liczba szkół wg stanu na 31.03.2016 r.

Ważnym elementem nowej ustawy będzie wdrożenie opieki nad dziećmi i młodzieżą sprawowanej w gabinecie profilaktyki zdrowotnej w szkole przez pielęgniarkę, skoordynowanej z lekarzem POZ (w przyszłości z zespołem POZ), pod którego opieką pozostaje uczeń oraz lekarzem dentystą.

Gabinety w szkołach dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2016/2017. Liczba szkół wg stanu na 31.03.2017 r.

Taki sposób opieki pozwoli na zwiększenie efektywności działań w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i opieki profilaktycznej. Istotą proponowanych rozwiązań jest bowiem określenie koordynującej i monitorującej roli pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania albo higienistki szkolnej w zapewnieniu uczniom opieki zdrowotnej w szkole.

W odniesieniu do opieki stomatologicznej zakłada się: współdziałanie pielęgniarki albo higienistki szkolnej z lekarzem dentystą w zakresie zdrowia jamy ustnej, monitorowanie wykonywania przeglądów dentystycznych u uczniów oraz realizację zaleceń lekarza dentysty, prowadzenie programów profilaktycznych w zakresie zdrowia jamy ustnej, a także podejmowanie interwencji w przypadku gdy zalecenia lekarza dentysty nie byłyby realizowane we wskazanych terminach.

SŁOWA KLUCZOWE
dentysta w szkole   stomatologia dziecięca  

POLECAMY W SERWISACH