• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Jak MZ będzie oceniać oferty na kontraktowane świadczenia medyczne

PAP/ms
10-05-2016, 11:47
Jak MZ będzie oceniać oferty na kontraktowane świadczenia medyczne MZ o świadczeniach kontraktowych (foto: infoDENT24.pl)
Realizujesz szkolenie specjalizacyjne lekarzy, prowadzisz dokumentację medyczną w formie elektronicznej, współpracujesz z AOTMiT?  To dodatkowe elementy, które będą brane pod uwagę przy wyborze najlepszych ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - stanowi projekt rozporządzenia MZ.

Szczegółowe kryteria wyboru ofert są to warunki, których spełnienie decyduje o miejscu oferty w rankingu wszystkich ofert złożonych w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które nie podlegały odrzuceniu. Niespełnienie tych warunków nie wyklucza świadczeniodawcy z możliwości zawarcia z nim umowy, a jedynie skutkuje uzyskaniem niższej liczby punktów rankingowych, co w konsekwencji oznaczać może wybór oferty konkurencyjnych świadczeniodawców w przypadku złożenia w postępowaniu większej liczby ofert.

Obecnie kryteria oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określane są zarządzeniami prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 1 lipca 2016 r. to minister zdrowia będzie zobowiązany do wydania rozporządzenia określającego szczegółowe kryteria wyboru ofert. Resort przygotował projekt takiej regulacji, który w zasadniczej większości przejmuje szczegółowe kryteria opracowane dotychczas przez prezesa NFZ.

Wśród najważniejszych zmian zaplanowanych przez autorów projektu jest np. premiowanie podmiotów prowadzących szkolenie specjalizacyjne lekarzy. Premiowani mieliby też być m.in. świadczeniodawcy prowadzący dokumentację medyczną w formie elektronicznej, współpracujący z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także realizujący kompleksowo świadczenia w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Premiowani mają być też świadczeniodawcy posiadający ważną pozytywną opinię wojewody co do celowości inwestycji.

Zaproponowano też nowy mechanizm wyboru świadczeniodawców w przypadku uzyskania równej liczby punktów. Przewiduje się, iż w takim przypadku o pozycji w rankingu decydować będzie większa liczba punktów uzyskana kolejno w następujących kryteriach: jakość, kompleksowość, dostępność, ciągłość oraz cena. "Powyższe zapobiegać ma sytuacji braku możliwości wyboru ofert z uwagi na osiągnięcie równej liczby punktów przez kilka ofert" - wyjaśnia resort.

Wprowadzone mają być także punkty ujemne za nieprawidłowości w realizacji umowy, które nie wynikają z kontroli (np. za nieprzekazywanie lub nieterminowe przekazywanie list oczekujących). Ma to zrównoważyć sytuację świadczeniodawców, którzy dopiero ubiegają się o udzielanie świadczeń w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego z sytuacją świadczeniodawców już realizujących umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, którzy uzyskiwać będą dodatkowe punkty z tego tytułu w ramach kryterium ciągłości.

W przypadku świadczeń ambulatoryjnych zdecydowano się m.in. na premiowanie tych oferentów, którzy realizują w ramach umowy świadczenia wstępnej lub pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Z kolei w celu podniesienia jakości udzielania świadczeń w zakresie alergologii wprowadzono szereg dodatkowych kryteriów premiujących wykonywanie wysokospecjalistycznej diagnostyki.

SŁOWA KLUCZOWE
kontraktowanie   świadczenia gwarantowane  

POLECAMY W SERWISACH