PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Ile dobrego Ministerstwo Zdrowia robi dla zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży

ms
29-01-2016, 08:03
Ile dobrego Ministerstwo Zdrowia robi dla zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży MZ o opiece stomatologicznej nad młodym pokoleniem
Coraz bogatszy koszyk świadczeń gwarantowanych, ułatwienia w realizowaniu specjalizacji przez lekarzy dentystów, stomatologia dziecięca w wykazie dziedzin priorytetowych, ogólnopolskie programy profilaktyczne, powrót gabinetów stomatologicznych do szkół. Długa jest lista działań resortu zdrowia w walce z epidemią próchnicy wśród najmłodszego pokolenia Polaków. Dlaczego zatem jest tak źle?

Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka chciał wiedzieć co Ministerstwo Zdrowia robi, aby żenujący stan uzębienia dzieci i młodzieży przestał mieć wymiar katastrofy narodowej. Odpowiedź otrzymał, a w niej przegląd regulacji i programów, które przy większym lub mniejszym wsparciu urzędników przy ul. Miodowej, weszły (niektóre już dawno temu), ewentualnie wkraczają w życie.

Publikujemy dokument, który niestety w dużej mierze przywołuje od dawna znane rozwiązania, a przez środowisko lekarzy dentystów również niestety oceniane za daleko niewystarczające. Trudno na podstawie przedstawionej listy wdrożonych i planowanych rozwiązań, dojść do wniosku, że jeżeli jeszcze nie jest dobrze, to z pewnością kiedyś będzie.

Działania MZ wyspecyfikowane w piśmie skierowanym do RPD.

W związku z pismem nr ZSS.422.2.2016.EK z 7 stycznia 2016 r. w sprawie działań podejmowanych na rzecz poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia podjęło działania w zakresie zmian w koszyku stomatologicznych świadczeń gwarantowanych, polegających na rozszerzeniu go o profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w trzecim roku życia, podstawową diagnostykę radiologiczną — pantomogram, lakierowanie zębów mlecznych oraz zwiększenie ilości wykonywanych zębowych zdjęć rentgenowskich prowadzone są działania mające na celu rozszerzenie wykazu o przedmiotowe świadczenia. Aktualnie sprawa zmiany w wykazie stomatologicznych świadczeń gwarantowanych jest procedowana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

Odnośnie szkolnych gabinetów stomatologicznych trwają prace dotyczące zagadnienia „powrotu" gabinetów stomatologicznych do szkół. Aktualnie zbierane są dane dotyczące zabezpieczenia potrzeb stomatologicznych dla dzieci i młodzieży, zarówno w zakresie profilaktyki stomatologicznej, jak i lecznictwa. Uzyskane dane będą analizowane, a wyniki posłużą do opracowania strategii, jaką należy przyjąć w celu wypracowania optymalnego modelu, dotyczącego organizacji profilaktycznej i leczniczej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącymi się w szkołach ponadgimnazjalnych do ich ukończenia.

Zgadzam się, że ważną rolę w systemie stomatologicznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą odgrywają lekarze specjaliści z zakresu stomatologii dziecięcej. Mając na celu m.in. uatrakcyjnienie dla lekarzy specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej, specjalizacja ta została uznana za priorytetową dziedzinę medycyny, zarówno na podstawie dotychczasowych przepisów, tj. rozporządzenia ministra zdrowia z 21 maja 2009 r. w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe (Dz. U. Nr 84, poz. 709), jak również zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem ministra zdrowia z 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1489).

POLECAMY W SERWISACH