PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

I znowu zmiany w receptach

06-12-2012, 05:13
I znowu zmiany w receptach
I znowu zmiany w receptach
Nazwa "powszechnie stosowana międzynarodowa leku" może być uwidoczniona na recepcie to chyba najważniejsza ze zmian zaproponowanych przez ministra zdrowia w projekcie rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. Uwagi do tych propozycji można wnosić do 13 grudnia. Nowe przepisy w receptach mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.

Oto najistotniejsze zmiany, póki co proponowane.

Dotychczas było

§ 6. 1. Dane dotyczące przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych obejmują:

1) nazwę leku albo rodzajową lub handlową nazwę środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub ich nazwę skróconą, która w jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny.

Ma być

§ 6. 1. Dane dotyczące przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych obejmują:

1) nazwę lub nazwę powszechnie stosowaną międzynarodową leku albo rodzajową lub handlową nazwę środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub ich nazwę skróconą, która w jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny

Wprowadzono by obowiązek wpisywania na recepcie adresu miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego, gdyż pozwala to na dokładne ustalenie przez NFZ jaki podmiot wykonujący działalność leczniczą wystawił receptę. Proponowana zmiana uwzględnia specyfikę wykonywania indywidualnej praktyki lekarskiej (także specjalistycznej) wyłącznie w miejscu wezwania. Możliwe będzie wpisywanie jako adresu miejsca przechowywania dokumentacji medycznej.

Określenie przymusu wpisywania numeru REGON na recepcie w miejscu wpisywania danych dotyczących osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy  - jedynie w przypadku, gdy osoba ta takowy posiada (obecnie obowiązek wpisywania numeru REGON występuje także w sytuacji, gdy osoba uprawniona nie ma zarejestrowanej praktyki lekarskiej - w związku z czym nie ma nadanego REGON).

Zunifikowane mają być wymiary recept także tych nierefundowanych, które można było wystawiać w dowolnej wielkości.

Wprowadzono do projektu rozporządzenia zapis, że nowe dwie pierwsze cyfry, które oznaczają wersję wzoru recepty (07) - aby numery te nie były wielokrotnego użytku,  mogłyby one być używane tylko raz.

Znikną różowe recepty, ich odrębność określać będzie tylko napis Rpw.

Znikną wtórniki oraz druki ścisłego zarachowania, które dotychczas zostawały u lekarza. Minister zdrowia uznał, że jeśli wystawianie recepty na preparat zawierający środek odurzający lub substancje psychotropową należy odnotować w dokumentacji medycznej, to dodatkowe pozostawiania wtórników oraz rozliczanie się z druków jest niepotrzebnym zabiegiem biurokratycznym.

POLECAMY W SERWISACH