PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Gmina Miedźna ma zatwierdzony program profilaktyki próchnicy zębów

ms
31-08-2017, 08:52
Gmina Miedźna ma zatwierdzony program profilaktyki próchnicy zębów Rodzice i dzieci w stomatologicznym programie profilaktycznym (foto: pixabay)
Rada Przejrzystości AOTMiT zaopiniowała pozytywnie projekt programu „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-10 lat z terenu gminy Miedźna na lata 2018-2022”.

Główne założenia programu
Lakowanie bruzd zębów szóstych jest gwarantowane każdemu dziecku do ukończenia 8 roku życia. W przypadku prowadzenia lakowania bruzd zębów szóstych w populacji dzieci w wieku 8-10 lat, u których ten zabieg nie był prowadzony wcześniej - świadczenie będzie stanowić uzupełnienie świadczeń gwarantowanych.

Projekt programu zawiera także część edukacyjną, która stanowi wartość dodaną do obecnie finansowanych świadczeń gwarantowanych. Nie są prowadzone systemowe działania w zakresie edukowania dzieci w szkołach podstawowych finansowane ze środków publicznych.

Wnioskodawca określił, że rodzice również zostaną włączeni w etap działań edukacyjnych. Wydaje się, że jest to dobre podejście podnoszące efektywność działań profilaktycznych. Edukacja rodziców stanowi również istotny czynnik w profilaktyce stomatologicznej. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w rekomendacji NICE 2014 ważne jest nawiązanie współpracy personelu z rodzicami w celu włączenia ich do działań w kierunku poprawy stanu zdrowia jamy ustnej ich dzieci (np. poprzez organizację wieczorów nauczycielsko-rodzicielskich, dni otwartych, zachęcanie rodziców do udziału w kreowaniu polityki szkoły w zakresie zdrowego odżywiania).

Realizator zostanie wyłoniony w drodze konkursu, wskazano informację o poinformowaniu rodziców i uzyskaniu ich zgody na udział dziecka w programie.

Kompetencje i warunki niezbędne do realizacji programu zostały opisane w sposób dokładny.

Uwagi Rady
Cele programu (przede wszystkim założenia szczegółowe) powinny spełniać kryteria reguły S.M.A.R.T., a tak nie jest.

Wnioskodawca przedstawił 7 mierników efektywności programu. Precyzyjniej powinny zostać opisane mierniki pod postacią „liczby wyników co najmniej dobrych dla post-testów w porównaniu z pretestami, dotyczącymi wiedzy o próchnicy i jej profilaktyki oraz nawyków higienicznych i żywieniowych wśród dzieci”, czy też „liczby wyników co najmniej dobrych dla posttestów w porównaniu z pretestami dotyczącymi wiedzy o próchnicy i jej profilaktyce”.

W programie nie opisano jasno gdzie będzie odbywać się edukacja zdrowotna zaplanowana dla rodziców.

Program będzie finansowany przez Urząd Gminy Miedźna (60 proc.) oraz ze środków pozyskanych w ramach dofinansowania przez Śląski OW NFZ na podstawie przepisów ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Biorąc pod uwagę liczebność populacji mieszkańców Gminy Miedźna, wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie maksymalnie 40 proc. wartości projektu przez NFZ. Program może być realizowany tylko w przypadku uzyskania dofinansowania z NFZ lub zagwarantowania przez Gminę Miedźna 100 proc. budżetu na jego realizację.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH