PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Gdzie NFZ dentystów kontroluje najczęściej

16-04-2013, 00:02
NFZ
NFZ
W 2012 roku pracownicy wojewódzkich oddziałów NFZ przeprowadzili 422 kontrole realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Najczęściej sprawdzano praktyki stomatologiczne w woj. łódzkim, najrzadziej w Lubuskiem i na Opolszczyźnie - dowiedział się portal infoDENT24.pl.

Niedawno informowaliśmy, że Najwyższa Izba Kontroli skrytykowała Narodowy Fundusz Zdrowia za zbyt rzadkie kontrole gabinetów stomatologicznych posiadających podpisaną umowę z Funduszem. Według wyliczeń NIK, kontrole gabinetów stomatologicznych odbywają się średnio raz na 18 lat (znane są przypadki gdzie okres ten wynosi aż 76 lat). Tym samym NFZ nie realizuje założeń, narzuconych przez sam Fundusz, według których kontrola każdej placówki zdrowotnej powinna być przeprowadzona co najmniej raz na 5 lat.

Czytaj także: Kontrola NFZ u dentysty raz na 76 lat!

NFZ broni się, twierdząc, iż środki budżetowe przeznaczone na kontrole są zbyt skromne. Nakłady finansowe, jakie NFZ przeznacza na kontrole, wynoszą 0,5 proc. ogólnego budżetu Funduszu.

To, że NFZ wizytuje lekarzy dentystów rzadko - nie oznacza, że wcale. W 2012 roku kontrolerzy wojewódzkich oddziałów NFZ przeprowadzili 422 kontrole gabinetów stomatologicznych posiadających kontrakt. Najwięcej kontroli - 82, przeprowadzono w wojew. łódzkim, 55 kontroli - w wojew. śląskim a 38 - w wojew. świętokrzyskim. Tylko po 4 kontrolę przeprowadzono w woj. lubuskim i wojew. opolskim.

[caption id="attachment_6712" align="aligncenter" width="524" caption="Gdzie NFZ dentystów kontroluje najczęściej (źródło: NFZ)"]Gdzie NFZ dentystów kontroluje najczęściej[/caption]

W toku kontroli stwierdzono liczne nieprawidłowości, między innymi:

- nieprawidłowy sposób prowadzenia dokumentacji medycznej;

- przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych;

- niezasadne kwalifikowanie wykonanego świadczenia;

- wielokrotne rozliczenie tego samego świadczenia;

- rozliczenie świadczenia faktycznie nie zrealizowanego;

- udzielanie świadczeń w czasie i terminach niezgodnych z harmonogramem pracy określonym w umowie;

- realizowanie świadczeń przez osobę inną niż zgłoszoną do realizacji świadczeń;

- nieuzgodniona z Funduszem zmiana harmonogramu udzielania świadczeń przez personel wskazany w umowie;

- brak pełnego zestawu sprzętu i aparatury zgłoszonej do umowy;

- brak stosownych certyfikatów, atestów lub innych dokumentów potwierdzających dopuszczenie aparatury i sprzętu do użytku;

- brak aktualnej polisy OC;

- brak dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo;

- brak stosownych informacji dla świadczeniobiorców (wymaganych obowiązującymi przepisami);

- prowadzenie listy oczekujących niezgodnie z obowiązującymi przepisami;

- nieuzasadniona odmowa udzielania pacjentowi świadczeń.

Przypomnijmy, że w odpowiedzi na upomnienie ze strony Najwyższej Izby Kontroli , Narodowy Fundusz Zdrowia zapowiedział wzmożenie kontroli w 2013 roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
newsDENT   kontrole NFZ   Inicjatywy   Wymogi - obowiązki  

POLECAMY W SERWISACH