PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Formalności przy zawieraniu i realizowaniu umów rezydenckich (wrzesień 2012 roku)

04-09-2012, 21:10
Formalności przy zawieraniu i realizowaniu umów rezydenckich (wrzesień 2012 roku) (źródło: sxc.hu)
Formalności przy zawieraniu i realizowaniu umów rezydenckich (wrzesień 2012 roku) (źródło: sxc.hu)

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia pod koniec sierpnia 2012 roku zaprezentował nowe zasady zawierania umów rezydenckich oraz przekazywania informacji mających wpływ na realizację takich umów.

Każdy kto chciałby zawrzeć umowę rezydencką musi przygotować i przesłać do Ministerstwa Zdrowia (Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego) kilkanaście dokumentów. Jedne z nich w dwóch egzemplarzach, inne w jednym.

 

Dokumenty, które należy przesłać w dwóch egzemplarzach:

- umowa rezydencka;

- wykaz lekarzy skierowanych na podstawie postępowania kwalifikacyjnego do odbycia specjalizacji, zatrudnionych w zakładzie na umowę o pracę na czas trwania specjalizacji;

- informacja, czy w zakładzie tworzony jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a jeśli tak, to jaki jest przyjęty wskaźnik procentowy do obliczenia wysokości tego odpisu (zalacznik_nr7_umowy_rezydenckie);

- informacja o przyjętym wskaźniku procentowym do obliczenia składki wypadkowej (zalacznik_nr5_umowy_rezydenckie);

- informacja o składce na Fundusz Emerytur Pomostowych - tylko w przypadku gdy jednostka zatrudniająca rezydentów odprowadza taką składkę (zalacznik_nr6_umowy _rezydenckie);

- informacja o absencji rezydentów - przysyłana tylko w przypadku wystąpienia nieobecności, nie powinno się z wymienionego załącznika korzystać w przypadku już zawartych umów (zalacznik_nr4_ummowy_rezydenckie).

 

Dokumenty, które należałoby przesłać w jednym egzemplarzu:

- wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę: wydruk księgi rejestrowej ze strony internetowej www.rejestrzoz.gov.pl (tylko oznaczenie zakładu opieki zdrowotnej), poświadczony za zgodność przez osobę upoważnioną z aktualną datą poświadczenia;

- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną z aktualną datą poświadczenia.

 

W przypadku osób fizycznych dodatkowo trzeba dołączyć:

- aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej, poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną (z aktualną datą poświadczenia);

- numer konta zakładu z podpisem głównego księgowego (na firmowym blankiecie);

SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   Ministerstwo Zdrowia   rezydentura   Kariera  

POLECAMY W SERWISACH