PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

eWUŚ działa sprawnie, ale na wszelki wypadek

04-02-2013, 23:58
eWUŚ działa sprawnie, ale na wszelki wypadek (foto: sxc.hu)
eWUŚ działa sprawnie, ale na wszelki wypadek (foto: sxc.hu)
NFZ niejednokrotnie informował, że system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) działa modelowo. Tym niemniej, o ile usługodawcy, a więc ci, którzy podpisali kontrakty z publicznym płatnikiem, mieliby inne zdanie na ten temat, potwierdzone dowodami mogą skorzystać z uproszczonych zasad rozliczania świadczeń za styczeń 2013 r. Warto wiedzieć o takiej możliwości.

W okresie przejściowym, po złożeniu wniosku przez świadczeniodawcę do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, możliwe jest rozliczenie wykonanych świadczeń za styczeń 2013 r. w oparciu o uproszczoną sprawozdawczość.

W ramach takiej uproszczonej sprawozdawczości świadczeniodawca zobowiązany jest dołączyć do rachunku raport statystyczny (przygotowany w dowolnym narzędziu informatycznym).
Raport taki powinien zawierać co najmniej:
- liczbę faktycznie zrealizowanych (i podlegających rozliczeniu) jednostek rozliczeniowych,

- cenę jednostki rozliczeniowej,

- wartość ogólną zrealizowanych świadczeń.

NFZ wyjaśnia, że:

- dane przedstawione w raporcie oraz w rachunku powinny uwidaczniać taką samą wartość;

- kwota określona w rachunku oraz w raporcie statystycznym nie może być wyższa od przewidzianej w umowie na styczeń 2013 r.

Świadczeniodawca będzie musiał jednak szczegółowo rozliczyć świadczenia udzielone w okresie przejściowym - nie później niż do 10 marca 2013 r. Wymagany będzie wówczas format elektroniczny (zarówno w przypadku raportu statystycznego, jak i rachunku). NFZ dopuszcza ewentualne wystawienie rachunku korygującego wartość świadczeń sfinansowanych w oparciu o zastosowany, czasowo uproszczony system rozliczeń.

NFZ zaznacza jednocześnie, że zdecydował się na wyjątek pomimo, że nowe zasady sprawozdawczości zostały przedstawione już w listopadzie 2012 r.

NFZ przypomina

Członkami rodziny ubezpieczonego są:

- rodzice i dziadkowie, jeżeli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym;

- małżonkowie;

- dzieci, własne i przysposobione, wnuki, dzieci obce, dla których ustanowiono opiekę albo w ramach rodziny zastępczej do ukończenia przez nie 18 lat (jeżeli kształcą się - do ukończenia 26 lat), o ile dziecko posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku.

Członek rodziny uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dopiero po zgłoszeniu go do ubezpieczenia zdrowotnego przez ubezpieczonego.

Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie według danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia.

 Telefony informacyjne w oddziałach NFZ, pod którymi można wyjaśnić wątpliwości związane z potwierdzeniem prawa do świadczeń w systemie eWUŚ:

Dolnośląski: 71 79 79 199

Kujawsko-Pomorski: 52 32 52 700

Lubelski: 81 53 10 500, 81 19 488

Lubuski: 68 328 77 77

Łódzki: 42 275 49 41

Małopolski: 12 29 88 386

Mazowiecki: 22 582 84 42

Opolski: 77 40 20 176, 77 40 20 169

Podkarpacki: 17 86 04 003

Podlaski: 85 745 95 62

Pomorski: 58 32 18 635, 58 32 18 626

Śląski: 32 735 19 00

Świętokrzyski: 41 36 46 288

Warmińsko-Mazurski: 94 340 67 12, 800 133 773

Wielkopolski: 800 800 805

Zachodniopomorski: 91 46 45 045, 94 34 06 712

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
newsDENT   NFZ   eWUŚ   Wydarzenia  

POLECAMY W SERWISACH