• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dokąd będzie zmierzać ERO FDI pod rządami Anny Lelli?

ms
11-05-2016, 08:43
Dokąd będzie zmierzać ERO FDI pod rządami Anny Lelli? Dokąd będzie zmierzać ERO FDI pod rządami Anny Lelli?
Dr Anna Lella prezydentem ERO FDI. Dla Polaków to być może najważniejsza informacja jaka napłynęła z Baku, w którym w końcu kwietnia odbyła się Sesja Plenarna ERO FDI. Z kolei dla Anny Lelli informacja ta oznacza trzyletni okres wytężonej pracy wyznaczanej zagadnieniami podejmowanymi przez Europejską Organizację Regionalną Światowej Federacji Dentystycznej.

Stało się to, o czym było wiadomo od dawna, a więc przejęcie przez prezydenta elekta kierownictwa nad ERO FDI od dr Philippe Rusca, który dowodził tą organizacją przez ostatnie trzy lata.

Czym będzie zajmować się Polka, kierując Europejską Organizacją Regionalną Światowej Federacji Dentystycznej? Przebieg Sesji Plenarnej ERO FDI wiele wyjaśnia w tej kwestii. Przedstawmy główne wątki dyskusji podejmowanej w Baku przez grupy robocze.

Czy dentysta powinien pracować dla biznesmena spoza zawodu?
Na ten temat dyskutowała grupa ds. wolnej praktyki lekarsko - dentystycznej w Europie. Przygotowano projekt kwestionariusza, który zostanie rozesłany członkom ERO FDI. W ten sposób pozyskane będą dane na temat formy wykonywania zawodu lekarza dentysty w poszczególnych państwach członkowskich.

Okazuje się, że systematycznie rośnie liczba placówek medycznych zakładanych przez przedsiębiorców, którzy sami nie są lekarzami. W niektórych państwach obowiązują ograniczenia dotyczące możliwości zakładania placówek stomatologicznych przez osoby nie wykonujące zawodu lekarza dentysty. Coraz więcej jest jednak państw, w których takich ograniczeń nie ma. W tej sytuacji pojawiają się niestety podmioty nastawione przede wszystkim na zysk, a to zagraża zarówno bezpieczeństwu pacjenta, jak i niezależności zawodowej lekarzy pracujących w takich strukturach.

Podyplomowe kształcenie dentystów wystandaryzowane?
Grupa ds. doskonalenia zawodowego opracowała projekt wytycznych ERO, z przeznaczeniem dla organizatorów kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów (ERO accreditation guidelines for continuing dental education providers). Dokument ten mógłby stać się wzorem międzynarodowej normy, określającej zasady akredytowania szkoleń.

Jakość gabinetu dentystycznego, czyli co?
Grupa ds. jakości w stomatologii, po długich miesiącach pracy, przygotowała materiał stanowiący narzędzie do samodzielnego dokonywania przez lekarzy dentystów oceny jakości w swoich gabinetach.

Stomatologia oparta na dowodach naukowych, jakie zalecenia?.
Grupa ds. relacji między lekarzami praktykami a uniwersytetami zarekomendowała krajowym organizacjom stomatologicznym zasady współpracy z uczelniami w zakresie rozwoju i wdrażania stomatologii opartej na dowodach naukowych.

Jaki zakres uprawnień zawodowych higienistek stomatologicznych?
Delegaci debatowali na temat kształcenia i zakresu uprawnień zawodowych higienistek stomatologicznych. Są państwa (na przykład Holandia), w których higienistki uzyskują tytuł licencjata i mogą wykonywać samodzielnie niektóre świadczenia. Higienistki w Holandii zaczynają się domagać uzyskania uprawnień do diagnozowania. Holenderscy stomatolodzy są temu przeciwni. Optują za zasadą „delegacja – tak, zastępowanie – nie”, która ma podstawowe znaczenie w procesie prawidłowego świadczenia opieki stomatologicznej. W ocenie, obradujących w Baku delegatów – ERO musi podejmować wszelkie możliwe działania, aby zasada ta obowiązywała we wszystkich państwach członkowskich.

POLECAMY W SERWISACH