PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Deprecjonowanie stomatologii za sprawą NFZ

ms
18-07-2016, 08:06
Deprecjonowanie stomatologii za sprawą NFZ dr n.med. Agnieszka Ruchała-Tyszler (foto: archiwum)
- Jakie działania podjął prezes NRL, aby NFZ zwiększył środki przeznaczone na leczenie stomatologiczne i aby procentowy udział kosztów w tym zakresie nie ulegał corocznemu zmniejszaniu – pyta dr n. med. Agnieszka Ruchała – Tyszler, wiceprezes i przewodnicząca KS ORL w Szczecinie.

Spadający z roku na rok udział nakładów na stomatologię w ogólnym budżecie NFZ świadczy, że albo jest ich wystarczająco dużo (a nie jest), albo nie istnieje wystarczająca siła przekonywania, iż stagnacja nakładów finansowych tak naprawdę utrwala to, z czym z tak marnym skutkiem starają się walczyć dentyści - epidemię próchnicy.

Nakłady na leczenie stomatologiczne według planów na 2016 r. 1,785 mld zł

Nakłady na leczenie stomatologiczne według projektu planu na 2017 r. 1,795 mld zł

Dr n. med. Agnieszka Ruchała – Tyszler, wiceprezes i przewodnicząca KS ORL w Szczecinie pyta o to co w sprawie nikłych nakładów na stomatologię czyni prezes NRL.

Oto treść pisma Agnieszki Ruchały – Tyszler, które otrzymał infoDENT24.pl.

W związku z projektem planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r., w którym po raz kolejny obniża się wydatki na stomatologiczne świadczenia opieki zdrowotnej, działając w imieniu i na rzecz lekarzy dentystów - członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie proszę o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do podniesienia nakładów na ww. zakres świadczeń.

Nie do przyjęcia jest przedstawiona w projekcie budżetu NFZ propozycja, zgodnie z którą finansowanie świadczeń stomatologicznych ma osiągnąć dramatycznie niski poziom wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej 2,48 proc. I choć w przedstawionym na przyszły rok planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia zakładany jest 0,5          proc. nominalny wzrost wydatków na świadczenia stomatologiczne w porównaniu z rokiem bieżącym, to w stosunku do całego budżetu NFZ na 2016 r. wydatki na stomatologię określone były na poziomie 2,6 proc., natomiast w planie finansowym na 2017 r. projektowane są one na poziomie 2,48 proc.

Powyższe potwierdza kolejny spadek nakładów na ten rodzaj świadczeń. Przypominam, na co Panu Prezesowi wielokrotnie zawracała również uwagę Komisja Stomatologiczna NRL (m.in. w apelu nr 5/15/VII z 28.11.2015 r.), że w założeniach reformy ochrony zdrowia budżet przeznaczony na leczenie stomatologiczne miał kształtować się na poziomie ok. 5 proc całości kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, co pozwoliłoby na zapewnienie społeczeństwu dostępu do leczenia stomatologicznego na poziomie wymaganym dla utrzymania minimalnego stanu zdrowotnego.

Tymczasem od lat środki przeznaczone na leczenie stomatologiczne są niewystarczające i procentowy udział kosztów zarezerwowanych na stomatologię corocznie ulega zmniejszeniu. Powyższe potwierdza również projekt planu finansowego NFZ na 2017 r.

SŁOWA KLUCZOWE
Agnieszka Ruchała-Tyszler   Maciej Hamankiewicz   NFZ  

POLECAMY W SERWISACH