PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentysta uśmiecha się w Narodowym Programie Zdrowia

26-11-2012, 05:33
Dentysta uśmiecha się (foto: sxc.hu)
Dentysta uśmiecha się (foto: sxc.hu)
Raz za razem społeczeństwo, a zatem i każdy dentysta z osobna informowany jest o konieczności realizowania programów profilaktycznych, dzięki którym stan uzębienia Polaków zauważalnie się poprawi.

Do takich inicjatyw należy program Uśmiechnij się Polsko. Dzięki niemu na początku września 2012 r. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu odbyły się bezpłatne przeglądy i konsultacje stomatologiczne. W akcji brały udział: Katedry i Zakłady Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie; Specjalistyczny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; Zakład Stomatologii Zachowawczej, Zakład Stomatologii Dziecięcej, Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Stomatologiczne Katedry i Zakłady Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Kilka dni temu znowu usłyszeliśmy (także w ramach akcji edukacyjnej Uśmiechnij się Polsko), że zdrowie jamy ustnej jest bardzo ważnym aspektem jakości naszego życia i ma bezpośredni wpływ na zdrowie całego organizmu. I trzeba się tym zająć.
Dentysta "uśmiecha się" w Narodowym Programie Zdrowia   
Pamiętajmy jednak, że zagrożeń nie lekceważy także Ministerstwo Zdrowia. W ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 - 2015 określony został m.in. cel operacyjny 11, a w ramach tego celu operacyjnego postawione zostało zadanie: Intensyfikacja zapobiegania próchnicy u dzieci i młodzieży.

Czasu zostało niewiele, gdyż efekty mają być widoczne już w 2015 r. Jakie?

- zwiększenie, co najmniej o 10 20 proc. odsetka dzieci i młodzieży objętych edukacją prozdrowotną w ramach promocji zdrowia jamy ustnej;

- zahamowanie wzrostu częstości występowania oraz obniżenie ciężkości przebiegu choroby próchnicowej w uzębieniu mlecznym i w uzębieniu stałym w całej populacji wieku rozwojowego, szczególnie w grupach wysokiego ryzyka próchnicy;

- zmniejszenie częstości występowania u młodzieży stanów zapalnych dziąseł, chorób przyzębia, urazów i patologii narządu żucia.
Pomysłodawcy tego programu zakładali wiele celów:
- wprowadzenie lub zintensyfikowanie edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowia jamy ustnej:

wśród rodziców dzieci do lat 7,

wśród dzieci w wieku przedszkolnym,

wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

- upowszechnienie w przedszkolach nawyku czyszczenia zębów po głównych posiłkach,

- zintensyfikowanie grupowej profilaktyki fluorkowej, egzogennej dla uczniów klas I-VI,

- zintensyfikowanie profesjonalnej profilaktyki fluorkowej  dla grup wysokiego ryzyka próchnicy dzieci i młodzieży (prowadzonej przez lekarzy stomatologów),

- wdrożenie wieloletniego programu polityki  zdrowotnej ministra zdrowia pod nazwą Program poprawy opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą,

- poprawę dostępu dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych.

Dzięki skonstruowaniu tego programu miano zapewnić:

- upowszechnienie zachowań prozdrowotnych i poprawę stanu zdrowia uzębienia, przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej u dzieci i młodzieży,

POLECAMY W SERWISACH