PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentysta leczy, ale także wydaje zaświadczenia

NRL/ms
17-02-2015, 07:58
Dentysta leczy, ale także wydaje zaświadczenia Zaświadczenia za darmo i za pieniądze (foto: sxc.hu)
„Czy mój dentysta może na moją prośbę wypisać mi orzeczenie, wniosek lub inny dokument, w którym będzie zamieszczona informacja o konieczności usunięcia zęba mądrości metodą chirurgiczną?"

Pacjent potrzebował tego dokumentu, aby uzyskać zapomogę finansową na zabieg. Takie pytania, trafiające do NFZ, świadczą o tym, że pacjenci nie bardzo wiedzą o wystawienie jakich dokumentów (i na jakich zasadach) mogą poprosić lekarza dentystę.
Tymczasem przepisy wyraźnie stanowią o jakie dokumenty może ubiegać się pacjent. Część z nich powinna być wydana bezpłatnie, za część powinien zapłacić zainteresowany. Oczywiście niektóre punkty z poniższej list nie dotyczą lekarza dentysty, ale wiele - tak.
O tym, że problem - szczególnie dla lekarzy - jest istotny świadczy apel podjęty 13 lutego 2015 r. przez NRL, która chce wprowadzenia odpłatności za wydawanie zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej lub konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bezpłatne dla pacjenta są orzeczenia i zaświadczenia lekarskie związane z:
- dalszym leczeniem,
- rehabilitacją,
- niezdolnością do pracy (apel NRL),
- kontynuowaniem nauki,
- uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku,

Bezpłatne powinny być orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane dla celów:
- pomocy społecznej,
- orzecznictwa o niepełnosprawności,
- uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
- ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.
- uzyskania dodatku lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Za wszystkie pozostałe zaświadczenia, wydawane na prośbę pacjenta do innych celów, płaci sam zainteresowany.

Poza sferą zainteresowania lekarza dentysty znajdują się z reguły orzeczenia i zaświadczenia (a także badania) związane z:
- orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych,
- ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych
Za dokumenty te powinna zapłacić instytucja, która je zleciła, czyli ZUS lub KRUS.

Z kolei koszty badań, orzeczeń lub zaświadczeń na zlecenie prokuratury lub sądu są pokrywane z budżetu państwa.


Podstawa prawna
• Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.08.164.1027 ze zmianami)
• Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2009.205.1585 ze zmianami)
• Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.2008.50.291 ze zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. w sprawie orzecznictwa lekarskiego w kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U.2005.6.46)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych, Dz.U.2004.281.2790).

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH