• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentyści za zatrudnianiem dentystów przez dentystów

ms
31-08-2016, 08:28
Dentyści za zatrudnianiem dentystów przez dentystów Walka o zatrudnianie lekarzy przez lekarzy (foto: pixabay)
Za pośrednictwem RPO do ministra zdrowia trafił wniosek o podjęcie działań legislacyjnych umożliwiających zatrudnianie lekarzy w ramach indywidualnych praktyk lekarskich (IPL). Z jakim efektem? Nadziei na zmianę nie ma wiele, gdyż Konstanty Radziwiłł jest zdecydowanym przeciwnikiem zatrudniania lekarzy w formule IPL.

1 sierpnia do dr. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich trafił wniosek o podjęcie działań umożliwiających zatrudnianie lekarzy w Indywidualnych Praktykach lekarskich. Wniosek był opracowany przez kancelarię prawną obsługująca OIL w Szczecinie.

Jak dowiaduje się infoDENT24.pl, wniosek ten został przekierowany przez RPO do Ministerstwa Zdrowia.

Co stanowią przepisy o zatrudnianiu lekarzy przez lekarzy
Autorzy opinii prawnej i zarazem wniosku do RPO analizują art. 53 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (uzl). Mówi on o tym, że:

1.     Lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w miejscu wezwania może zatrudniać osoby niebędące lekarzami do wykonywania czynności pomocniczych (współpracy).

2.     Lekarz, lekarz dentysta wykonujący indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub grupową praktykę lekarską lub grupową specjalistyczną praktykę lekarską, prowadzący odpowiednio staż podyplomowy, szkolenie specjalizacyjne lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonego świadczenia zdrowotnego, może zatrudniać lekarza, lekarza dentystę w celu odbywania przez niego stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonego świadczenia zdrowotnego.

3.     Lekarz, lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 2, jest zobowiązany do poinformowania organu prowadzącego rejestr o zatrudnieniu lekarza, lekarza dentysty.

4.     Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do indywidualnej praktyki lekarskiej i indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania lub wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

Tak sformułowane przepisy budziły, i w dalszym ciągu budzą wątpliwości interpretacyjne. Najistotniejszym zagadnieniem jest dopuszczalność zawierania umów o pracę z lekarzem przez lekarza prowadzącego praktykę zawodową, jak również dopuszczalność zawierania przez praktyki zawodowe umów cywilnoprawnych, zarówno z lekarzami nie prowadzącymi własnych praktyk zawodowych, jak i z tymi, którzy praktyki te prowadzą.

Problem ten był przedstawiany w licznych opiniach prawnych, wydawanych na prośbę okręgowych izb lekarskich i Naczelnej Izby Lekarskiej. Wnioski, wynikające z przedstawianych opinii, były rozbieżne.

Głos za zakazem zatrudniania lekarzy przez lekarzy
Według części opiniujących, przepis art. 53 uzl wprowadza zakaz zatrudniania lekarzy przez lekarzy i to zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umów cywilnoprawnych.

POLECAMY W SERWISACH