PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dajcie większe pieniądze na stomatologię

ws
26-10-2015, 09:09
Dajcie większe pieniądze na stomatologię money-548057_1920.jpg
Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach domaga się zwiększenia pieniędzy na stomatologię, gdyż udział nakładów na leczenie zębów w finansowaniu publicznej ochrony zdrowia spadł w ciągu 8 lat niemal dwukrotnie.

W ocenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach nie do zaakceptowania jest trwający od wielu lat spadek nakładów na lecznictwo stomatologiczne.  Budżet świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, maleje z roku na rok. Dla przykładu: w planie finansowym na 2008 r. procentowy udział projektowano na poziomie 4,2 proc. natomiast w planowanym budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r. poziom finansowania świadczeń stomatologicznych ma osiągnąć zaledwie 2,5 proc.

W opinii Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach konieczne są również zwiększenie nacisku na edukację i profilaktykę w zakresie stomatologii wraz ze wzrostem ich finansowania oraz zmiana dotychczasowej polityki kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy dentystów (w tym zwiększenie nakładów finansowych na ten cel). Wzrost finansowania na stomatologię powinien odbywać się równolegle ze wzrostem nakładów  na całą służbę zdrowia, a nie być wynikiem przesunięć w budżecie płatnika.

Asystentka stomatologiczna
Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach zwraca również uwagę na inne problemy mające bezpośredni związek ze stomatologią i wymagające szybkiej zmiany regulacji prawnych. Wśród nich jest przywrócenie możliwości kształcenia w zawodzie „asystentka stomatologiczna”.

Promieniowanie jonizujące w stomatologii
Ważne jest także wejście w życie zmian ograniczających dotychczasowe wymagania i upraszczające aktualne procedury odnoszące się do jednostek ochrony zdrowia stosujących promieniowanie jonizujące w stomatologii, o których mowa w projekcie z 7 kwietnia 2015 r. rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

W opinii Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, tylko podjęcie konkretnych działań, poprzedzonych głęboką analizą i rzeczową publiczną debatą, umożliwi skuteczne leczenie i skuteczną profilaktykę, które wpłyną na poprawę stanu uzębienia pacjentów.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH